Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Persbericht, 23-9-2004

Ross-van Dorp: hulpverleningsplan in jeugdzorg vanaf 1 januari 2005 verplicht

De jeugdzorg moet jongeren en hun ouders beter helpen. Volgens staatssecretaris Ross-van Dorp (VWS) kan dat onder andere door zorgaanbieders per 1 januari 2005 te verplichten om met kwaliteitssystemen en met hulpverleningsplannen te gaan werken. Dat staat in het nieuwe landelijke beleidskader jeugdzorg, dat staatssecretaris Clémence Ross-van Dorp (VWS) vandaag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Ross-van Dorp legt de nadruk in het nieuwe beleidskader op de kwaliteit en effectiviteit van zorg. Zowel bureaus jeugdzorg als zorgaanbieders moeten vanaf 1 januari 2005 met kwaliteitsystemen gaan werken. Kinderen krijgen hierdoor betere jeugdzorg. Bovendien kunnen met hetzelfde geld meer kinderen geholpen worden. Ross wil verder dat aanbieders vanaf 1 januari voor alle cliënten een hulpverleningsplan wordt gemaakt. Hiermee is voor cliënt en ouders duidelijk hoe het hulpverleningstraject eruit ziet.

In het landelijk beleidskader staan de beleidsprioriteiten en ambities voor de periode 2005 tot en met 2008 in het kader van de nieuwe wet op de Jeugdzorg, die op 1 januari 2005 in werking zal treden. Het kader is tot stand gekomen in overleg met de provincies/grootstedelijke regio's. Daarmee is er een gezamenlijke koers uitgezet voor de verbetering van de jeugdzorg die de komende jaren noodzakelijk is. Het landelijk beleidskader, dat eens in de vier jaar wordt vastgesteld, vormt de basis voor de provinciale beleidskaders.

Het Rijk zal de komende jaren tientallen miljoenen extra blijven investeren in extra plaatsen in de jeugdzorg en in een betere kwaliteit van die zorg.