Openbaar Ministerie

Persberichten
Den Haag, 23 september 2004

Carin gaat criminelen vermogen afpakken

Netwerk deskundigen is Nederlands-Belgisch initiatief

Ontnemingsdeskundigen uit 34 landen hebben in de afgelopen dagen in Den Haag een netwerk opgericht dat ervoor moet zorgen dat het eenvoudiger wordt criminelen aan te pakken die hun vermogen in het buitenland hebben ondergebracht. Het Camden Asset Recovery Inter-Agency Network (Carin) is een initiatief van het Bureau Ontnemingswetgeving Openbaar Ministerie (BOOM) in Nederland en het Belgisch OM.
Carin werd gepresenteerd op een congres dat werd gehouden bij de Europese politieorganisatie Europol.

Carin is een informeel netwerk van deskundigen uit 34 landen in voornamelijk Europa, maar ook daarbuiten. Via het netwerk kan contact worden onderhouden met buitenlandse collegas om te bekijken hoe bepaalde ontnemingstrajecten sneller en effectiever kunnen verlopen. Dit gebeurt parallel aan het officiële traject van het rechtshulpverzoek.

Criminele vermogens in buitenland
,,Bij elk wat groter strafrechtelijk onderzoek worden we ermee geconfronteerd dat criminelen hun vermogen onderbrengen in het buitenland. Het liefst in landen waar de wetgeving en de organisatie op het terrein van ontneming nog niet op orde is. Dat werkt enorm vertragend. Er is geen aanspreekpunt, geen duidelijke wet- en regelgeving en het wordt soms als te moeilijk gezien. Daar willen met het netwerk iets aan doen, aldus mr. E.H. van der Steeg, legal advisor international affairs bij het BOOM en organisator van de conferentie.

De experts die de afgelopen dagen in Den Haag bij elkaar zijn geweest vertegenwoordigen in een aantal gevallen nationale aanspreekpunten op het gebied van ontneming zoals het BOOM. Zeker bij de nieuwe Europese lidstaten bestaan dit soort kenniscentra nog niet. Carin is er niet alleen voor concrete zaken. Via het netwerk krijgen de aangesloten landen ook hulp bij het opzetten van nationale aanspreekpunten en het voorbereiden van ontnemingswetgeving en worden best practises uitgewisseld. Hiervoor wordt een wereldwijd door politie- en Justitie-ambtenaren te raadplegen databank opgezet.

Het permanente secretariaat van Carin wordt ondergebracht bij de Europol. Het voorzitterschap rouleert tussen de aangesloten landen. De eerste twee jaar hanteren de initiatiefnemers Nederland en België de voorzittershamer gezamenlijk.