Praktijk Onderzoek Bloembollen en Bolbloemen


Nieuwe maatnormeringslijst vaste planten

Praktijkonderzoek Plant & Omgeving heeft samen met Vereniging van Vasteplantenkwekers de lijst met maatnormering voor vaste planten uitgebreid. In 2001 is deze lijst voor het eerst uitgegeven met een maatnormering voor 134 soorten. Inmiddels is de lijst uitgebreid tot 311 omschrijvingen.

De maatnormeringslijst dient als hulpmiddel bij het klaarmaken en de handel van vaste planten. Dit hulpmiddel zorgt voor een belangrijke verbetering van de uniformiteit van het afgeleverde product.

Het boekje is gratis op te vragen bij PPO Bomen of hier te downloaden.

Tel: 0172-236700, Fax: 0172-236710; E-mail: infobomen.ppo@wur.nl