GroenLinks Tweede-Kamerfractie 23 september 2004 17:15 GroenLinks


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

GroenLinks tegen levering slimme bommen aan Israël

(23 september 2004)

Kamervraag

De VS wil Israël 5000 slimme bommen leveren. Dat leidt tot een verhoogde escalatie en een intensievere wapenenwedloop in het Midden Oosten. Daarbij worden de geruchten omtrent een eventuele Israëlische aanval op Iraanse nucleaire installaties steeds hardnekkiger. Farah Karimi wil dat de Nederlandse regering als EU voorzitter bij de VS bepleit om af te zien van deze transactie.

Vragen van het lid Karimi (GroenLinks) aan minister van Buitenlandse Zaken


1. Heeft u het bericht gelezen dat de Verenigde Staten 5000 zogenaamde 'slimme' bommen - waaronder 500 bunker busters - willen leveren aan Israël? Kunt u de Kamer informeren over de informatie die het Pentagon aan het Amerikaanse Congres heeft gegeven ter onderbouwing van deze militaire transactie?


2. Zijn er Israëlische plannen, ideeën en voornemens bekend over een aanval op nucleaire installaties in Iran?


3. Wat is de positie van de EU ten aanzien van de geuite bedreigingen van Israël tegen Iran, gezien de koers die de EU vaart ten aanzien van het Iraanse nucleaire programma?


4. Hoe beoordeelt u de transactie tussen de VS en Israël in het licht van uw pleidooi voor een versterkt multilateralisme, ook als het gaat om non - proliferatie zaken?


5. Deelt u de mening dat de positie van zowel de IAEA als de VN, als waakhond voor een wereldwijde non - proliferatie, in zijn geheel wordt uitgehold op het moment dat de VS aan Israël (zelf een kernwapenstaat en niet NPV-lid)) bommen levert ten behoeve van een aanval op Iran?


6. Bent u bereid deze zorgwekkende ontwikkelingen, die leiden tot een verhoogde escalatie en een intensievere wapenenwedloop in de regio van het Midden Oosten, te agenderen bij uw EU collega's? Bent u tevens bereid te pleiten bij de VS om af te zien van deze transactie omdat deze een duidelijke escalatiekoers betekent en daarmee de IAEA voor de voeten loopt?


7. Zijn er bij u andere plannen van de VS of Israël bekend over een eventuele militaire actie tegen Iran? Hebben de leden van de VS administratie of van de Israëlische regering zich in gesprekken met elkaar geuit over een eventuele aanval op Iran dan wel van voorbereidingen op een dergelijke aanval?


8. Zullen de activiteiten van de Nederlandse fregat dat is uitgezonden in het kader van Enduring Freedom naar de straat van Hormoz zich richten op voorbereidingen ten behoeve van tegen Iran?


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -