Ingezonden persbericht


PERSBERICHT

Tilburg, 23 september 2003

Bouwen in eigen beheer werkt

Starterswoningen ook voor toekomstige bewoners betaalbaar

Het PON Instituut voor advies, onderzoek en ontwikkeling in Noord-Brabant, Tilburg heeft een brochure uitgebracht waarmee dorpsraden een startersproject voor duurzaam betaalbare woningen kunnen realiseren, getiteld: Bouwen in eigen beheer werkt. Weliswaar een proces van lange adem, maar wel een waarmee de leefbaarheid in de kleine kernen behouden kan blijven.

Zelf een woning bouwen komt, zeker in Brabant, nog geregeld voor. Vooral jongeren die na lang wachten een kavel krijgen toegewezen, bouwen met behulp van familie en vrienden een woning. Na oplevering is zo'n woning soms al het dubbele waard van de investering. Fijn voor deze jongeren, niet fijn voor al die andere starters op de woningmarkt. Zij hebben alweer een kans minder op een goedkope woning en trekken noodgedwongen weg uit hun geboorteplaats. Voor de leefbaarheid in een dorp een slechte ontwikkeling. Een evenwichtige bevolkingssamenstelling is immers van evident belang voor een vitale gemeenschap.

Pilot voor betaalbaar bouwen

De dorpsraad in Casteren zag deze ontwikkeling met lede ogen aan. Zij legden bij de gemeente Bladel een plan voor om een pilot voor starterswoningen te realiseren, waarbij de woningen ook voor toekomstige generaties betaalbaar blijven. Het verzoek paste binnen de vernieuwende aanpak van het huisvestingsbeleid in Bladel en dus kreeg de dorpsraad het groene licht.

Folder voor dorpsraden

Hoe 'model Casteren', waarover zelfs in de Tweede Kamer vragen zijn gesteld, zich heeft voltrokken, staat beschreven in de brochure: Bouwen in eigen beheer werkt. Een handleiding voor dorpsraden om betaalbare woningen voor starters op de woningmarkt mogelijk te maken. Deze brochure, geschreven en uitgegeven door het PON, bevat ook een procesbeschrijving. Aan de hand van werkwoorden helpt de brochure dorpsraden op weg naar een plan voor betaalbare woningbouw. Ook de jongeren zelf komen aan zet. Via de methode Collectief Particulier Opdrachtgeverschap gaan zij aan de slag en met behulp van de koopgarantregeling, een doorontwikkelde vorm van verkoop onder voorwaarden, blijven de woningen ook in de toekomst betaalbaar voor de startende jongeren.

Persbericht 21 september van ministerie van VROM

Dat het ministerie van VROM bouwen in eigen beheer stimuleert, blijkt uit zijn persbericht. 'Eigenbouw (of particulier opdrachtgeverschap) verdient een grotere rol op de woningmarkt. Het is een goed middel om woonwensen van burgers te realiseren. Daarnaast vormt eigenbouw een mogelijkheid om de bouwproductie een extra impuls te geven. De minister wil daarom eigenbouw stimuleren door 42,5 miljoen euro beschikbaar te stellen.'

Meer informatie

Belangstellende kunnen voor meer informatie over de methode en de folder contact opnemen met de auteur, Peter Franken, telefonisch: PON (013) 535 15 35 of via e-mail: p.franken@ponbrabant.nl De publicatie is voor E 2,50 te bestellen bij het PON, telefonisch of per e-mail: pon@ponbrabant.nl.

Noot voor de redactie (

Ingezonden persbericht