Gemeente Aalsmeer


Â

Publicatiedatum: 23 September 2004

Waarneming portefeuille Van Kempen bekend

Door het vertrek van Theo van Kempen als wethouder van Aalsmeer heeft het college van B&W in een extra vergadering vanmorgen de waarneming van zijn portefeuille bepaald. Die ziet er als volgt uit:

Burgemeester Hoffscholte: Wethouder Heemskerk (CDA):

-
Financiën Â

- Sociale zaken en arbeidsvoorziening
- Ontwikkelingssamenwerking - Club- en buurthuiswerk
-
Mediabeleid Â

- Vluchtelingenbeleid

Wethouder Boom (VVD) Wethouder Wijnen (CDA)

-
Bibliotheken Â

- Cultuur en monumentenzorg
- Culturele minderheden - Recreatie, toerisme en Natuurbescherming

Het gaat hier dus om een tijdelijke situatie, zodra er meer duidelijkheid is over de politieke situatie wordt u daarover geïnformeerd.

AB stap uit de coalitie
21 september is door de fractie Aalsmeerse Belangen (AB) een persbericht verzonden. In het persbericht stond onder andere dat: De fractie van Aalsmeerse Belangen heeft besloten uit de coalitie met de VVD en het CDA te stappen. Het besluit van AB houdt in dat Theo van Kempen niet langer namens Aalsmeerse Belangen deel zal uitmaken van het College van Burgemeester en Wethouders.

Wethouder Van Kempen stapt op Dezelfde ochtend is het persbericht besproken in de vergadering van B&W. Omdat de fractie van AB de medewerking met de coalitie CDA en VVD heeft opgezegd, is er een nieuwe politieke situatie ontstaan. Met het oog hierop heeft Van Kempen besloten zijn wethouderschap neer te leggen.

Wethouder Van Kempen heeft aangegeven het met name vervelend te vinden dat hij lopende zaken, waar hij zich voor in heeft gezet, niet meer kan afronden. Hij noemde: de begroting, najaarsnota, samenwerking sociale zaken met Uithoorn en vluchtelingenzaken. Daarnaast bracht hij zijn dank uit aan het college, de raad en alle ambtelijke medewerkers voor de goede samenwerking.

Â

Â
Â