Ingezonden persbericht


Persbericht

23 september 2004

ANTICONCEPTIE VIA INTERNET

Antwoord op stoppen vergoeding door zorgverzekeraars

Onlangs is een drietal apothekers www.xanthe.nl gestart om te zorgen voor begrijpelijke informatie over anticonceptie voor iedereen. Tevens regelen zij hiermee op een simpele manier de verstrekking van anticonceptiemiddelen. Dit als antwoord op de bezuinigingsmaatregel van 1 januari 2004 om de vergoeding voor anticonceptiemiddelen te schrappen voor vrouwen vanaf hun 21e levensjaar. De wetgever vindt dat vrouwen zelf verantwoordelijk zijn voor hun anticonceptie. De centra voor seksuele gezondheid in Noord-Nederland en Amsterdam constateren door deze maatregelen nu al een toename van het aantal zwangerschappen. Zij denken dat het aantal zwangerschappen de komende maanden nog stijgt. Xanthe.nl helpt de individuele vrouw om zelf een keuze te maken voor het anticonceptiemiddel dat het beste bij haar eigen levensstijl past. Te meer omdat sinds 2003 diverse nieuwe methodes op de markt zijn gekomen. De apothekers van xanthe.nl zijn van mening dat je alleen kunt kiezen, als je alle keuzes kent.

Eigen keus
Naast `de pil` kan sinds 2003 worden gekozen uit meerdere alternatieven: pleister, ring, implantaat en hormonaal spiraal. Nadat de vrouw haar keuze met de huisarts heeft besproken, kan zij het recept gratis opsturen naar xanthe. Na controle, zowel op gebruik van andere geneesmiddelen als ook op (gedeeltelijke) vergoeding door de zorgverzekeraar, wordt het middel thuisgestuurd. Vooraf aan de lancering is een pilot gehouden met deze nieuwe vorm van anticonceptie-verstrekking. Alle reacties uit zowel het professionele veld van inspectie, collega-apothekers, huisartsen en gynaecologen, als ook van de vrouwen zelf, zijn dermate positief, dat deze virtuele uitdeelpost nu nationaal en internationaal actief wordt.
---