CDA

CDA
23-09-04
Ormel: Stop de handel van in het wild gevangen dieren! Het CDA wil dat er een einde komt aan de internationale handel van in het wild gevangen dieren voor commerciële doeleinden en roept minister Veerman op om de import van in het wild gevangen dieren te verbieden.

Tweede Kamerlid Henk Jan Ormel deed zijn oproep tijdens een overleg in de Tweede Kamer, op donderdag 23 september 2004.

Ormel: Het kan zo niet langer. Waarom moeten wij een in het wild gevangen papegaai of krokodil in onze huiskamer hebben? De schade aan de natuur is enorm en de dieren worden vaak onder erbarmelijke omstandigheden getransporteerd. Bovendien zijn er grote risicos voor de volksgezondheid (denk aan SARS!) en diergezondheid (MKZ). Faunavervalsing ontstaat als deze dieren ontsnappen. Wasberen lopen al op de Grebbeberg!

Nederland is de spin in het web van de internationale dierenhandel. Tienduizenden levende dieren worden jaarlijks over de gehele wereld getransporteerd en passeren Schiphol of Rotterdam. Sinds 1975 is de handel van beschermde diersoorten aan banden gelegd, maar controle hierop is moeilijk. Beschermde diersoorten worden vaak verstopt tussen soorten waarin wel gehandeld mag worden. Handhaving is bijna niet mogelijk. Verscherping van controles zal de illegale handel verplaatsen. Uit onderzoek is vastgesteld dat legale handel nogal eens een dekmantel voor transport van beschermde dieren is. Ormel:In het wild gevangen dieren kruipen massaal door allerlei mazen van het Europese net.

Maar het gaat niet alleen om beschermde soorten. Neem bijv. de handel in grijze roodstaartpapegaaien: een in het wild gevangen exemplaar is goedkoper dan een in gevangenschap gefokt dier. Daardoor is er een grootschalige handel. 80% van deze dieren wordt niet ouder dan 3 jaar terwijl ze gemakkelijk 75 jaar kunnen worden! Nederlandse, in het wild levende dieren zijn beschermd en exoten zijn vogelvrij. Ormel:Je mag nog geen gevonden haas, egel of eend in je eigen huis grootbrengen of verzorgen, terwijl slangen, papegaaien en vogelspinnen massaal vanuit het oerwoud de weg naar onze huiskamers weten te vinden! Mensen moeten zich ook realiseren welk leed ze in stand houden door een exotisch dier in huis te nemen. We moeten deze import stoppen.

Nederland is geen eiland en Ormel riep zijn collegas in het Europese parlement dan ook op zijn initiatief op te pakken en te streven naar een Europees verbod op de handel van in het wild gevangen dieren. De minister zegde toe om te komen tot een verkorte lijst van dieren die gehouden mogen worden. Ook zegde de minister toe te gaan onderzoeken hoe de import van papegaaien aan banden gelegd kan worden en betere vervolging en coördinatie in de bestrijding van illegale dierenhandel kan worden gerealiseerd.