---

Brieven aan de Kamer
---

Nadere informatie over personele reducties

23-9-2004 16:35:00

In de Personeelsbrief van 16 september 2003 heb ik u geïnformeerd over de personele gevolgen van de verkleining van de defensieorganisatie. In de periode 2003 2007 wordt de personele sterkte met 11.700 VTE teruggebracht. In de Personeelsbrief van 21 september 2004 heb ik gezegd dat de personele reducties tot nu toe vooral tot stand zijn gekomen door de toepassing van generieke maatregelen. Deze maatregelen hebben geleid tot de gewenste vermindering van het personeelsbestand.

Voor de uitvoering van structurele aanpassingen binnen de defensieorganisatie worden thans zogenaamde migratieplannen opgesteld door de bevelhebbers en hoofden van de defensieonderdelen. Deze plannen verschaffen inzicht in het tijdschema waarlangs de nieuwe defensieorganisatie gestalte krijgt. Om een zinvolle gedachtewisseling met uw kamer mogelijk te maken dient de informatie uit deze migratieplannen beschikbaar te zijn. Voorafgaand aan de begrotingsbehandeling van Defensie in de Tweede Kamer zal ik u deze informatie doen toekomen.

DE STAATSSECRETARIS VAN DEFENSIE

Nieuws Nieuwsberichten