BUSINESS MEDIA

Steeds meer starters kopen een bedrijf

Steeds meer starters kopen een bedrijf.

Steeds meer startende ondernemers kopen een bestaand bedrijf in plaats van een nieuwe onderneming van de grond af op te bouwen. Dit is het gevolg van twee marktontwikkelingen die elkaar versterken. Enerzijds is er een groeiend aantal vermogende particulieren die op deze manier een snellere start als ondernemer willen maken. Anderzijds komen er steeds meer bedrijven te koop. De oorzaak hiervan is de na-oorlogse generatie ondernemers die de komende jaren massaal met pensioen gaat en die er nu aan toe zijn om hun bedrijf te verkopen. Op dit moment is zes procent van de Nederlandse ondernemers bezig met bedrijfsoverdracht. Dat zijn ongeveer 35.000 bedrijven. Ruim een derde heeft nog geen opvolger. Zo blijkt uit een onderzoek dat het EIM eerder dit jaar verrichtte. Het probleem is echter dat de markt ondoorzichtig is, waardoor vraag en aanbod elkaar moeilijk vinden. Daardoor duurt het onnodig lang voordat een bedrijf kan worden overgedragen, als er al een geschikte opvolger kan worden gevonden. Ook is de kwaliteit en kapitaalkrachtigheid van de kopers vaak niet of nauwelijks getoetst.

Nieuw register voor potentiële bedrijfsopvolgers.

Om deze redenen start vanuit de branche van bedrijfsintermediairs een nieuw initiatief waardoor in kortere tijd meer succesvolle bedrijfsoverdrachten zullen kunnen plaatsvinden: Het'Nationaal MBI Register' (www.mbi-register.nl). Dit MBI-register is een landelijke webdatabase speciaal voor aspirant ondernemers die op zoek zijn naar een bedrijf, waarvan ze zelf directeur-eigenaar willen worden (in jargon: management buy in oftewel MBI). De kandidatenselectie is in handen gegeven van van Mercuri Urval, een internationaal actieve adviesorganisatie op het terrein van werving en selectie.

Het grootste verschil met bestaande databases is, dat door tussenkomst van het register actief én gericht invulling wordt gegeven aan een goede match tussen de MBI-kandidaten (kopers) en te koop staande bedrijven (verkopers). Voor de branche in zijn geheel betekent dit, dat er een completer en transparanter beeld ontstaat waardoor een snellere match tussen vraag en aanbod mogelijk wordt. Langdurige zoektrajecten voor verkopende ondernemers en hun adviseurs zullen daardoor steeds vaker tot het verleden gaan behoren. Van alle ondernemingen die nu te koop staat heeft 15% meer dan een jaar nodig voordat de koop rond is. Maar ook verkooptrajecten langer dan 5 jaar zijn geen uitzondering. Bijkomend probleem is, dat binnen de familie steeds minder opvolgers worden gevonden. De ondernemer moet dus op zoek naar een externe koper.

Vrijwel alle (semi-)openbare internetdatabases richten zich primair op te koop staande bedrijven. Daarnaast onderhouden de meer dan 400 intermediairs allemaal een eigen bestand. Probleem is echter dat zij veelal beperkt zicht hebben op goede kandidaten die een bedrijf ter overname zoeken. Het MBI register richt zich juist op diegenen die een bedrijf willen kopen. Mercuri Urval werft, selecteert en groepeert deze aspirant-kopers voor het register, waardoor een veel grotere en kwalitatief hoogwaardige kopersgroep wordt verkregen. Op deze manier wordt de kans op het vinden van een geschikte kandidaat voor een bedrijf dat opvolging zoekt vele malen groter. Tevens vormt deze toetsing een belangrijk stuk zekerheid voor de ondernemers die hun bedrijf willen verkopen en voor de banken die de overdracht (mede-) financieren.

Deze nieuwe webportal is van groot belang in een markt waar naar verwachting zoveel bedrijven te koop komen te staan, dat het maar de vraag is of er altijd een koper wordt gevonden. Uit het EIM onderzoek blijkt dat naast de 35.000 ondernemers die nu al naar een opvolger zoeken er de komende twee jaar nog eens 15.000 bijkomen. De koper hoeft niet altijd een ander bedrijf te zijn. De vermogende particulier die met zijn eigen geld plus vaak een aanvullende bankfinanciering de zittende (directeur-) eigenaar uitkoopt en de onderneming zelf voortzet, is daarbij in veel gevallen een uitkomst voor het bedrijf, haar aandeelhouders en niet in het minst voor het personeel.

Zowel bedrijven die opvolging zoeken, als MBI-kandidaten en intermediairs kunnen zich rechtstreeks aanmelden bij het MBI-register. Gestreefd wordt om op korte termijn ook financieringsmogelijkheden aan te bieden. Hierover worden momenteel intensieve gesprekken gevoerd met een aantal banken.

Het Nationaal MBI-Register wordt maandag 25 oktober officieel gelanceerd tijdens
de dag voor bedrijfsintermediairs in Paleis Het Loo in Apeldoorn. Op deze bijeenkomstvoor bedrijfsintermediairs zullen ondermeer directeur Ondernemerschapzaken mr. dr. R. Nieuwenkamp van het Ministerie van Economische Zaken spreken, alsmede mevrouw drs.W.M. Buis, directeur Mercuri Urval en drs. W.E. van Gent, Directeur Bedrijven van ING Nederland (Divisie Wholesale / Mid Corporates).

Voor de ondersteuning van deze nieuwe webportal zijn gesprekken gaande met het Ministerie van Economische zaken, Vereniging van Kamers van Koophandel en de werkgeversorganisatie VNO/NCW.

Contactpersonen voor de pers:
Nationaal MBI-register.
Drs. M.P. Schor, directeur
Telefoon: 026 -44 537 44
Email: martinschor@ba-groep.nl

Mercuri Urval
De heer F. Zuidmeer, operations manager
Telefoon: 038 - 456 12 00
E-mail: rik.zuidmeer@mercuriurval.com

23 sep 04 17:10