Gemeente Amsterdam

Goede vervangende huisvesting in Amsterdam Nieuw West 23 september 2004 - Bureau Parkstad

Deze en andere afspraken zijn vastgelegd in het Sociaal Plan voor de vernieuwing in Amsterdam Nieuw West. Dit plan is opgesteld samen met de bewonersorganisaties, woningcorporaties, gemeente en stadsdelen in Amsterdam Nieuw West.

De komende jaren zal een groot aantal bewoners een andere woning moeten vinden in verband met sloop of renovatie. Om te kunnen beoordelen of dit zal lukken is een herhuisvestingsbalans gemaakt. Uit vooruitberekeningen blijkt dat extra maatregelen nodig zijn in 2005 en 2006 om de harde toezegging waar te maken.

Stadsvernieuwingskandidaten

Op dit moment zijn er geen problemen met herhuisvesting van de stadsvernieuwingskandidaten. Er komt pas een tijdelijk tekort in 2005-2006. Als belangrijkste oorzaak voor dit tekort is het grote aantal sloopcomplexen waar tegelijkertijd moet worden uitgeplaatst en het geringe aanbod van nieuwbouw van sociale huurwoningen (met name in de stadsdelen Geuzenveld-Slotermeer en Slotervaart).

Extra maatregelen

Eind september komen gemeente, stadsdelen en de consortia met een reeks van extra maatregelen die fricties moeten voorkomen en zorgen voor een goed verloop van de herhuisvesting. In juni hebben de partijen al een lagere aanvangshuur ingevoerd voor bewoners van de Westelijke Tuinsteden die verhuizen naar een nieuwbouwwoning in de vernieuwingsgebieden van Nieuw West.

Garantie

De extra maatregelen moeten leiden tot aanzienlijke vergroting van het woningaanbod en zorgen dat in 2005-2006 de herhuisvesting op schema blijft.

Een ding is zeker: de garantie dat alle bewoners uit sloopcomplexen een passende woning krijgen binnen Amsterdam Nieuw West. Niemand hoeft tegen zijn zin het gebied uit, want de vernieuwing in Nieuw West is primair voor verbetering van de woon- leefsituatie van de huidige en toekomstige bewoners.

© Gemeente Amsterdam