LIJST PIM FORTUYN

LPF wil mogelijkheid vervroegd pensioen behouden

TWEEDE KAMERFRACTIE LIJST PIM FORTUYN
PERSBERICHT

Den Haag, 23 september 2004

LPF wil mogelijkheid vervroegd pensioen behouden

De fractie Lijst Pim Fortuyn voert gezamenlijk actie met de oppositiepartijen PvdA, SP, Groen Links en Christen-Unie om het prepensioen te handhaven. Woordvoerder Mat Herben herhaalt tevens zijn pleidooi uit 2003 om de mogelijkheid te behouden na veertig dienstjaren te stoppen met werken. Het gezamenlijke plan is vandaag door de partijen gepresenteerd.

Bewezen is dat samen sparen voordeliger is dan ieder voor zich. In grotere verzekeringssolidariteit zijn de kosten lager, kunnen risico's voor de langere termijn beter worden gespreid en zijn de risico's voor aangesloten leden kleiner. Daarom kiezen we voor handhaving van de unieke Nederlandse mix van collectief en individueel sparen. Maar meer dan vroeger wordt het opnemen van verlof individueel en flexibel zodat maatwerk ontstaat.
Behalve in geld (premies) kunnen werknemers ook atv-dagen, bovenwettelijke vakantiedagen, overwerk, seniorendagen enzovoorts inleggen. Als jongeren dit ook doen, en bijvoorbeeld enkele dagen per jaar opzij leggen, bouwen ze al na enkele jaren een substantieel spaartegoed op.

De samenwerking van de verenigde oppositie - van links tot rechts - is uniek. Zelfs de SGP heeft haar sympathie voor het oppositieplan uitgesproken. LPF-woordvoerder Herben benadrukt dat de LPF ook op sociaal terrein een strenge maar rechtvaardige aanpak voorstaat. 'Wij zijn zakelijk met een hart en de menselijke maat moet in acht worden genomen,'zo zei hij. 'We hebben tijdens de Algemene Beschouwingen vorig jaar al benadrukt dat de regering moet luisteren naar de burgers. Wij hebben toen als eerste op alternatieven gewezen: zoals het kunnen stoppen na veertig dienstjaren, zeker in slijtende beroepen, evenals de mogelijkheid van de invoering van een deeltijdpensioen. Onderzoek heeft uitgewezen dat tweederde van de werknemers na 60 jaar wel wil doorwerken, maar minder dagen. Tussen 60 en 67 jaar zou de werktijd geleidelijk moeten worden afgebouwd. Ondanks de steun van bijvoorbeeld het Midden- en Kleinbedrijf en de verzekeraars heeft het kabinet tot nu toe niet geluisterd. Dan rest ons niets anders dan dit plan van de gezamenlijke oppositie, dat bovenal beoogt de partijen weer om de tafel te krijgen. De regering moet krachtig leiding geven, maar tegelijkertijd ook willen praten met werkgevers en werknemers. Alleen regenten luisteren niet naar de burger en vanouds komt de LPF dan in verzet', aldus Herben.

Wat Herben betreft is dit beslist nog geen voorbode van een schaduwkabinet Bos. 'Daarvoor zijn de verschillen op het gebied van veiligheid, integratie en mobiliteit nog veel te groot, maar opkomen voor de lagere inkomens hoort ook bij een echte volkspartij als de LPF'.