Ingezonden persbericht


Persbericht

23 september 2004

Leven op Mars inderdaad groen?

Deze week komt alles over Mars tesamen. De Marsrovers belden naar huis na twee weken radiostilte, veroorzaakt doordat de Zon tussen Aarde en Mars instond. Hun onderzoekswerk is met 6 maanden verlengd. Daarnaast concludeerden verschillende onafhankelijk van elkaar opererende wetenschappers, dat het sinds vorig jaar aangetoonde methaan op de Rode Planeet een patroon kent. De wolken methaan blijken op Mars boven bepaalde regio s geconcentreerd te zijn, waar ook wolken waterdamp hangen. Dat laatste is niet verwonderlijk want Arabia Terra, Elysium Planum en Arcadia-Memnonia zouden ook bevroren water in de bovenste laag van de Marsbodem bevatten. Tel daarbij, dat bacteriën, bijvoorbeeld in Antarctica en onder de permafrost van Canada, extreme koude aankunnen en je herkent nog een patroon. Leven op Mars is dus waarschijnlijk inderdaad groen. Geen groene mannetjes, maar groene algen.

Maandag vertelde professor Vittorio Formisano, hoofdonderzoeker van de Planetary Fourier Spectrometer op de Europese satelliet, Mars Express, dat het eerder dit jaar door hem gemeten Methaan boven bepaalde gebieden van Mars geconcentreerd is. Gebieden die ook concentraties van waterdamp erboven kennen en bevroren waterijs in hun bodem bevatten.

Vandaag stelde Vladimir Krasnopolsky, van de Catholic University te Washington, dat het methaan, dat door zijn team gemeten is op Mars, eigenlijk alleen door levende bacteriën kan zijn gemaakt. Want ondanks alle satellieten en rovers die daar nu al jaren rondhangen en rijden hebben we nog nooit ook maar één vulkaanuitbarsting kunnen registreren. Vulkanisch gezien is Mars daarmee waarschijnlijk dood. En dan blijven alleen bacteriën over als bron van methaan.

Dr. Michael Mumma van NASA s Goddard Flight Center constateerde net als Formisano, dat het methaan op Mars op bepaalde plaatsen in veel hogere concentraties voorkomt dan elders. Voorzichtig schaart hij zich achter de conclusie van Krasnopolsky. Dat leven mogelijk is onder de permafrost staat voor hem wel vast. Of het er ook is op Mars blijft de vraag.

Zeker weten dat het methaan door bacteriën wordt veroorzaakt doet niemand.

Blijft over de vraag wat wij ervoor over hebben om het antwoord op deze vraag te weten. Voor 3,5 miljard euro, op een begroting van 100 miljard euro per jaar, kan Europa het antwoord verkrijgen. Voor dat geld zet de Europese Unie dan in 8 jaar astronauten op Mars die ter plekke het onderzoek van hun Aardse collega wetenschappers kunnen controleren.

Onze Nederlandse astronaut, de kersverse Amsterdamse hoogleraar Ruimtevaart en geneeskunde, André Kuipers is er klaar voor. Wij zijn niet alleen kan daarmee binnen een decennium uw krantenkop zijn.

-------------------------------------------

"Whether we become a multi-planet species with unlimited horizons, or are forever confined to Earth will be decided in the twenty-first century amid the vast plains, rugged canyons and lofty mountains of Mars."

Sir Arthur C. Clarke

De Mars Society is een internationale publieke ruimtevaartorganisatie met afdelingen over de hele wereld en zo n 7.000 leden. Zij werd in augustus 1998 opgericht met het hoofdkwartier in Boulder, Colorado in de VS. De Stichting Mars Society Nederland is een van de afdelingen. Doel is bemand onderzoek van Mars, en uiteindelijk bewoning van Mars.

De vermetele plannen van president Bush voor bemande missies naar de Maan en Mars zijn mede te danken aan intensief lobbywerk van The Mars Society en andere "pro-space" organisaties. Die lobbygroepen hebben pas een deel van de winst binnen. De komende jaren zullen zij moeten blijven lobbyen om een bemande missie naar Mars ook daadwerkelijk te laten plaatsvinden.

De Mars Society houdt zich intensief bezig met de voorbereidingen voor het stationeren van mensen op Mars. Zij heeft hiervoor ondermeer 2 Mars Research Stations of Habitats in bedrijf in Mars-analoge gebieden hier op Aarde. Het Flashline-Mars Arctic Research Station (F-MARS) sinds 2000 in de Haughton Krater, een inslagkrater, in het Canadese poolgebied. Het Mars Desert Research Station (MDRS) in de woestijn van Utah, in een sedimentsgebied vergelijkbaar met de Gusev Krater op Mars waar de rover Spirit net geland is. Het European Mars Analogue Research Station (Euro-MARS) zal komende tijd in Europa in gebruik worden genomen in samenwerking met de andere Europese vestigingen van de Mars Society, mits er voldoende sponsors gevonden worden om de Habitat ook in te richten.

Per ruimtemissie zal er ander half jaar onderzoek op de Rode Planeet worden verricht. In deze habitats wordt het wonen en werken van de Marsonauten op Mars gedurende die 1 ½ jaar gesimuleerd door telkens wisselende groepen van test-astronauten. Zowel NASA als ESA (European Space Agency) zien veel nut in de ideeën van de Mars Society en leveren hun steun aan projecten van de Mars Society. In de Habitats worden instrumenten voor hen getest. Zo is een prototype van de marsrover Spirit in F-MARS getest enkele jaren geleden, maar ook camera s die op de Marssatelliet Mars Odyssey zitten zijn getest in habitats van de Mars Society.

Voor de inrichting van de Euro-MARS leverde de Nederlandse architect Frans Blok een belangrijke bijdrage. Samen met Europese collega architecten en andere deskundigen verfijnt hij de inrichting van de Hab. De buitenkant van de Hab is in de VS gebouwd. De Hab heeft in 2002 een aantal maanden tentoongesteld gestaan bij het Adler Planetarium te Chicago, waar zij heel veel belangstellende trok en zij op haar plek bij de rivier gedurende die tijd een landmark was voor Chicago. Ook het MDRS werd voor zijn in gebruik name in Utah maandenlang tentoongesteld op Cape Canaveral en trok daar drommen belangstellenden.

De Europese Hab richt zich op een zo realistisch mogelijke inrichting van een optimale woon- en werkruimte. De vele aspecten van het reizen naar en het leven op Mars worden zo natuurgetrouw mogelijk gesimuleerd. Zo wordt in de Euro-MARS habitat de impact gemeten op de mens van het voor lange tijd afgesneden zijn van de thuiswereld. Uitrustingen worden getest en EVA s (Extra Vehicular Activities) worden gesimuleerd om de performance van de Marsonauten op Mars te verbeteren. De realistische woon/werk indeling over 3 verdiepingen is het verschil van deze Hab met de twee reeds operationele Mars Society habitats.

Omdat de beslissing voor een bemande missie een politieke keuze is, wordt momenteel door de Mars Society in de VS een felle, en ook succesvolle, campagne gevoerd om senaatskandidaten en presidentskandidaten te overtuigen van het nut van een bemande missie. Dr. Robert Zubrin sprak dit jaar op hun uitnodiging voor Science Commissie van de US Senate tijdens de Senate Hearing on the Future of NASA . De Senaatsleden waren zeer geïnteresseerd en reageerden met enthousiasme op de toekomst die Dr. Zubrin schetste voor NASA.

In antwoord op de plannen van president Bush om mensen naar de Maan en naar Mars te zenden hebben de Europese Mars Society afdelingen van 8 landen gezamenlijk aan de Europese Unie gevraagd niet te wachten op de plannen en daden van de Verenigde Staten, maar de reeds geplande bemande Marsmissie van de ESA voor 2030 naar voren te halen. Onderzoek in de Ruimte en vooral missies naar Mars inspireren de jeugd in de richting van technische studies en beroepen. Een stimulans die de EU kan bestendigen door Europa een gemeenschappelijk doel te geven in een bemande missie naar Mars.

Een bemande missie naar Mars zou een enorme stimulans betekenen voor de Europese economie. Iedere Euro die wordt uitgegeven aan het project, wordt betaald aan een Europees bedrijf om onderdelen of diensten te leveren. De uitvoering van een bemande missie zal dan ook heel wat banen voor Europeanen opleveren. Het multiplier effect voor de economie is heel moeilijk van te voren te berekenen. Ongetwijfeld zullen de bakker, groenteboer, en slager ook profiteren van de Euros die al die werknemers uit te geven hebben. En zo zal een missie naar Mars hoogstwaarschijnlijk een economisch voordeliger zet zijn, dan vele andere plannen en maatregelen van de Europese Unie.

Ruimtevaart is bovendien zonder twijfel het middel bij uitstek om Europa te verenigen.

Mars heeft wellicht leven gedragen en het kan in ieder geval leven dragen van ons mensen. De Mars Society is van mening, dat wij, mensen, op dit moment letterlijk op de drempel van de Ruimte staan. Om uit onze Aardse wieg te stappen is er niet meer nodig dan de wil en de moed om als mens de Ruimte in te gaan. Mars is daarbij de logische eerste stap.


- Voor een uitgebreid overzicht over Mars

www.marssociety.nl


- The Case for Mars , door Robert Zubrin.

http://www.marssociety.nl/boeken.php#case


- uitleg van het Mars Direct Plan

http://www.marssociety.nl/direct.php


- projecten van de Mars Society

http://www.marssociety.nl/projecten.php


- voor het hoofdkantoor van de Mars Society:

www.marssociety.org


- voor een overzicht van de Europese Satelliet Mars Express:

http://www.esa.int/SPECIALS/Mars_Express/

en

http://sci.esa.int/science-e/www/area/index.cfm?fareaid=9


- Voor de website van de Mars Exploration Rovers: http://marsrovers.jpl.nasa.gov/home/index.html


- Voor beelden over de landingsplaats van de Spirit en Opportunity zie de NASA website over de 2 Mars Exploration Rovers http://marsoweb.nas.nasa.gov/landingsites/index.html

Hier treft u 6 mogelijke landingssites op Mars aan, die de Apeldoornse Kees Veenenbos op verzoek van de NASA visualiseerde. Kees Veenenbos is een gewaardeerde collega binnen de Mars Society.


- Op de NASA site wordt er gelinkt naar de site van Kees Veenenbos http://ltpwww.gsfc.nasa.gov/tharsis/other_links.html

De site van Veenenbos wordt hier door de NASA aangeduid met de tekst: Award-winning artistic renders of Mars by Kees Veenenbos .