Gemeente Dongen* 23-09-2004 17:15 Uitspraken Raad van State bestemmingsplan s Gravenmoer

Op 22 september 2004 heeft de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State uitspraak met betrekking tot de beroepen die zijn gericht tegen het bestemmingsplan s Gravenmoer Dorp.

Bestemming tuin
De Raad van State heeft het goedkeuringsbesluit van Gedeputeerde Staten vernietigd voor zover het gaat over de bestemming tuin op het perceel gelegen ten noorden van het pand Waspikseweg 19. De eigenaar van dit perceel wilde hier een woning bouwen. De gemeenteraad was van mening dat de karakteristiek van de Waspikseweg behouden moest blijven en legde op dit perceel de bestemming tuin. Gedeputeerde Staten hadden hiermee ingestemd.

De Raad van State vindt de onderbouwing van Gedeputeerde Staten onvoldoende gemotiveerd. De vernietiging van dit goedkeuringsbesluit betekent dat er op dit punt een nieuw besluit moet worden genomen door Gedeputeerde Staten.
Overigens houdt het besluit van de Raad van State niet in dat er ter plekke nu wel gebouwd kan worden.

Kantoor en Wonen
De Afdeling heeft in zijn uitspraak goedkeuring onthouden aan de bestemming Kantoren en Woondoeleinden voor het pand Julianalaan 29 (het voormalige politiebureau). Volgens het bestemmingsplan kan daar een gebouw worden gerealiseerd van ten hoogste 11,50 meter. Een dergelijk hoog bouwwerk zou volgens de Raad van State niet passen in het straatbeeld.
De eigenaar van het pand is overigens momenteel bezig met het plaatsen van een kap op het pand met een totale bouwhoogte van 7,50 meter.

,b>Onbegrijpelijk

Wethouder Joop Velthoven noemt de beslissing van de Raad van State onbegrijpelijk. Deze instantie heeft bij zijn besluit alleen gekeken naar het pand Julianalaan 29. De overige percelen in die straat, waarvoor dezelfde bouwvoorschriften gelden, heeft de Raad hierbij over het hoofd gezien. Dit besluit betekent concreet dat de eigenaar van het kantoor straks niet hoger kan bouwen dan 7,50 meter en dat de eigenaar van de aan het kantoor aangebouwde woning wel tot 11,50 meter kan bouwen. Ik zie niet in hoe dit dan wel in het straatbeeld zou passen.

Bouw kan doorgaan
De Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft het verzoek van de buren van het pand aan de Julianalaan om de bouwvergunning voor het bouwen van de kap te schorsen, afgewezen. De Voorzitter heeft dit in een aparte procedure bepaald. De bouwwerkzaamheden kunnen dus gewoon worden voortgezet.