Landelijke Studenten Vakbond


Coalitie roept kabinet terug

Utrecht, 22 september 2004 - Twee dagen nadat de miljoenennota is gepresenteerd, heeft de coalitie haar eigen kabinet teruggefloten. Met het schrappen van de collegegeldverhoging van 100 euro en de plannen om studenten van boven de 30 en van buiten de EU niet meer te bekostigen, lijkt het kabinet haar verstand deels te hebben teruggevonden. De Landelijke Studenten Vakbond (LSVb) reageert verheugd, maar benadrukt dat de echte keuzes voor een sterk hoger onderwijs nog gemaakt moeten worden.

Overigens zijn nog niet alle bezuinigingen van tafel. Het geld dat wordt teruggevorderd naar aanleiding van de hbo-fraude, 48 miljoen, gaat naar de staatskas, terwijl dit toebehoort aan het hoger onderwijs. Ook de eerder toegezegde gereserveerde investeringen komen niet volledig vrij, maar gaan onder andere naar Economische Zaken. In 2005 bedraagt dit verschil met de begroting van 2004 15,9 miljoen. In 2007 loopt het hoger onderwijs zelfs 75 miljoen euro mis.

'Vanuit het ideaal van meer deelname aan het hoger onderwijs is het een verstandige keuze dat de voorgestelde bezuinigingen niet doorgaan', zegt LSVb-voorzitter Kim Toering. 'Hopelijk zet de coalitie deze lijn voort en investeert het geld uit de Hbo-fraude in de kwaliteit van het onderwijs.'Landelijke Studenten Vakbond