ChristenUnie


Kadertraining Kaderstellen door de raad

Doelstelling
De ChristenUnie heeft in samenwerking met Stichting De Lokale rekenkamer een training ontwikkeld voor ChristenUnie raadsleden, steunfractieleden en commissieleden rond het thema kaderstellen door de raad. Twee jaar na de invoering van het dualisme blijkt het lastig om alle theorie in de praktijk een vertaalslag te geven.

De training Kaderstellen door de raad wordt uitgevoerd door De Lokale Rekenkamer uit Utrecht, maar heeft een eigen ChristenUnie karakter. De trainer heeft jarenlange ervaring als raadslid ( van de ChristenUnie) en adviseur van vele gemeenteraden op het gebied van de lokale rekenkamer.

Inhoud
Centraal in deze training staan de volgende elementen:
* herkennen van (niet wenselijke) gedragspatronen in raad en college als het gaat om kaderstellen en het werken aan alternatieven.
* de relatie tussen kaderstellen en volksvertegenwoordiging
* kaderstellen vanuit een minderheidsstandpunt

Het gaat dus niet om de theoretische kant van het dualisme, maar om de praktische vertaalslag. Dit komt tot uiting in een rollenspel met een zeer herkenbare probleemstelling.

Doelgroep
Deze training is in de eerste plaats gericht op raadsleden en commissieleden.
Ook nieuwkomers op de kandidatenlijst en mensen met de ambitie om raadslid te worden zijn welkom. Wel is een basiskennis over de werkwijze van de gemeenteraad vereist.

Agenda
De ChristenUnie gaat deze training in verschillende regios van het land organiseren. De komende trainingsdata en plaatsen zijn:
* vrijdag 5 november 2004 Amersfoort
* vrijdag 10 december 2004 Gouda
* vrijdag 21 januari 2005 Bergen op Zoom
* vrijdag 11 februari 2005 Zwolle

Organisatie, kosten en aanmelding
De organisatie is in handen van Stichting de Lokale Rekenkamer in Utrecht. U kunt zich (vanaf 1 augustus 2004) aanmelden via www.delokalerekenkamer.nl/christenunie of telefonisch 030 - 6701236. Voor aanvang van de training ontvangt u informatie van De Lokale Rekenkamer. Kosten voor deze training bedragen 135,- p.p., exclusief BTW. In een groot aantal gemeenten zijn deze kosten te declareren in het kader van deskundigheidsbevordering.

Informatie
Heeft u vragen? Neem dan contact op met Annerieke Pruim via acpruim@christenunie.nl