Ministerie van Buitenlandse Zaken


http://www.minbuza.nl

Van Ardenne: geen sprake van omzeilen asielwet voor Rwandezen

De reactie van de Rwandese regering op een eerder gepubliceerd parlementair rapport vindt Minister Van Ardenne kwalijk. In dit rapport wordt een aantal mensenrechtenorganisaties, waaronder Liprodhor, beschuldigd van 'genocidair gedachtegoed'. De Rwandese regering heeft in de richting van het parlement waardering uitgesproken voor het rapport. Minister voor
Ontwikkelings-samenwerking Van Ardenne vindt het kwalijk: 'Nederland huldigt het principe dat mensen onschuldig zijn tot het tegendeel is bewezen. Ik verwacht van de Rwandese regering dat zij alle Rwandezen, waaronder de medewerkers van Liprodhor, beschermt en behandelt in overeenstemming met de principes van een rechtstaat. Het kan niet zo zijn dat op basis van zo'n tendentieus rapport medewerkers van ngo's in Rwanda het land uit worden gejaagd en ngo's niet langer gewoon kunnen werken.' Van Ardenne voegt daar nog aan toe: 'Als Liprodhor-medewerkers in acuut gevaar zijn en bij een Nederlandse ambassade aankloppen, dan zijn er mogelijkheden om de mensen naar Nederland te laten komen. Van het omzeilen of aanpassen van wetten, zoals NRC-handelsblad vandaag onterecht stelt, kan natuurlijk geen sprake zijn.'

De medewerkers van de mensenrechtenorganisatie Liprodhor zijn na verschijnen van het rapport naar Uganda en Burundi gevlucht. De Nederlandse ambassade in Uganda heeft van meet af aan ondersteuning verleend aan de Liprodhor-medewerkers. Er zijn veel gesprekken gevoerd met de medewerkers van Liprodhor, waarin ook de asielprocedure is toegelicht. De mensen weten dus precies waar ze aan toe zijn. De Liprodhor-medewerkers hebben er zelf voor gekozen om geen asielaanvraag te doen bij Nederland, maar bij een ander donorland een verzoek voor een toeristenvisum in te dienen. Die procedure loopt nog.

Nederland heeft op basis van de lange samenwerking met Liprodhor gegronde twijfels over de aantijgingen van het Rwandese parlement tegen deze organisatie. De Nederlandse ambassadeur in Kigali heeft in verschillende gesprekken met de Rwandese autoriteiten de beschuldigingen van de hand gewezen vanwege het ontbreken van bewijslast. De Nederlandse bemoeienis heeft er toe bijgedragen dat de door de Rwandese regering bevroren tegoeden van Liprodhor inmiddels weer zijn vrijgegeven. Nederland zal er bij de Rwandese regering op aan blijven dringen dat organisaties als Liprodhor en hun medewerkers gewoon moeten kunnen werken. Vrijheid van meningsuiting en organisatie zijn van essentieel belang voor het functioneren van een democratie en dat moet ook door de Rwandese regering worden gerespecteerd.