Stichting Natuur en Milieu

Utrecht, 23 september 2004

Gezamenlijk persbericht van Stichting Natuur en Milieu en de provinciale Muilieufederaties
Nog 100 dagen om gemeentelijke handhaving te verbeteren

De tijd dringt voor handhavingsdiensten van veel gemeenten, provincies en andere overheden in Nederland. Over honderd dagen moet de handhaving van milieuregels bij de lagere overheden op orde zijn. Stichting Natuur en Milieu en zeven provinciale Milieufederaties hebben vandaag een nieuwjaarskaart aan leden van gemeenteraden en Provinciale Staten gestuurd om hen daaraan te helpen herinneren.

Enkele tientallen gemeenten zullen waarschijnlijk op 1 januari 2005 niet voldoen aan de minimumeisen voor professionele handhaving. Dat blijkt uit recent door provincies gepubliceerde uitkomsten van een tussenmeting van de kwaliteit van de handhaving. De provincies Limburg en Friesland geven aan dat diverse gemeenten op hun grondgebied de minimumeisen niet in de gestelde termijn gaan halen.

Afgelopen donderdag was Staatssecretaris Van Geel van Milieubeheer nog optimistisch over de voortgang van het werk in gemeenten. Hij gaf in debat met de Tweede Kamer wel aan dat hij zal optreden wanneer gemeenten op 1 januari 2005 niet voldoen aan de minimumeisen voor professionele handhaving. Dat kan bijvoorbeeld door aansluiting bij een gezamenlijke handhavingdienst verplicht te stellen.

De tussenmeting van de kwaliteit van de handhaving bij provincies, gemeenten en andere overheden heeft in april en mei 2004 plaatsgevonden. De uitkomsten laten zien dat er sinds de nulmeting begin 2003 bij de meeste overheden verbetering is opgetreden. Resultaten in Utrecht en Zuid-Holland lijken erop te duiden dat vooral gemeenten die hun handhaving ondergebracht hebben bij een regionale milieudienst ver gevorderd zijn met de professionalisering.

In de meeste provincies halen de gemeenten gemiddeld nog geen 50% van de minimum kwaliteitseisen. Utrecht is hier een gunstige uitschieter met een gemiddelde van 72 % van de kwaliteitscriteria voldaan bij gemeenten. Ook de verbetering van de score in Utrecht springt eruit. Bij de nulmeting voldeden gemeenten in Utrecht gemiddeld aan 57% van de minimumeisen. De cijfers uit Flevoland laten zien dat er grote variatie in de uitkomsten zit. Waar één partner slechts 6% van de kwaliteitscriteria op orde heeft, scoort een andere handhavinginstantie 78%.

De tijd begint te dringen. Stichting Natuur en Milieu en zeven provinciale Milieufederaties roepen leden van gemeenteraden en Provinciale Staten in het hele land op om boven op de voortgang te zitten, zodat de leefomgeving in het nieuwe jaar schoner en veiliger is.

Voor de redactie:
Resultaten van de tussenmetingen zijn te vinden op www.lim-info.nl Nadere informatie bij Marga Robesin 030 2348286 of Marc Koene 06 42745070.

Zie ook www.natuurenmilieunederland.nl voor achtergronden van het project Boven op Handhaving.

Download hier de nieuwjaarskaart (130 kB)