Ingezonden persbericht

GEWELD EINDIGD WAAR RESPECT BEGINT

zaterdag 25 september 2004:
De Dag Tegen Geweld.
Dit jaar zal deze plaatsvinden in Zwaagwesteinde.
Voor deze locatie is gekozen omdat dit ook de woonplaats is van Marianne Vaatstra die zoals u weet in 1999 werd vermoord.

Op deze dag zullen familieleden een monumentje voor Marianne onthullen en alle slachtoffers van geweld op een passende manier herdenken. Ook het lint met de namen van slachtoffers van geweld zullen wij deze dag met ons meedragen.

De middag zal worden omlijst met zang, voordracht en muziek.

U bent vanaf 13.30 uur hartelijk welkom in een van de zalen van Café Old Dutch zalen partycentrum, Noorderstationstraat 52-54 te Zwaagwesteinde.

E-mail info@vvrs.nl voor een routebeschrijving.

Er is plaats om elkaar te ontmoeten/informeel samen te zijn. Dan volgt een formeel gedeelte, waarna we in een stille tocht naar de plaats van het monument gaan. Na de onthulling van het monument zullen er diverse activiteiten plaatsvinden. Hierbij is ook gelegenheid om voor al onze slachtoffers van zinloos geweld een roos neer te leggen. Daarna zullen wij weer richting café Old Dutch gaan. Hier kan men nog een broodje met soep eten.

Het is de bedoeling om deze dag om 17.00 uur te beëindigen.

Mensen gevraagd .. . . . . . . . . . . . . . . . . . ? Mensen gevraagd die kiezen voor een vreedzame en veilige samenleving Mensen gevraagd die met respect aansluiten op de Dag Tegen Geweld met een kaars Mensen gevraagd die solidair met ons op 25 september 2004 om 21.00 uur een kaars willen aansteken Mensen gevraagd die met deze brandende kaars hun medeleven en steun betuigen Mensen gevraagd die zo laten blijken solidair te zijn met de vele slachtoffers van geweld en hun nabestaanden.

Zaterdag, 25 september 2004, Dag tegen Geweld

ZET OOK EEN KAARS VOOR JE RAAM ! op 25 september 2004 om 21.00 uur

Wij zullen het heel erg waarderen, als u deze oproep doorstuurt naar alle mensen uit uw adressenbestand. Verdere publicatie van deze oproep is van harte welkom. U kunt deze uitprinten of kopiëren en zo op locatie verder verspreiden en ophangen. De media kunnen ons helpen door hier op 25 september a.s. via krant, radio en tv aandacht aan te besteden.

Met uw hulp bereiken wij misschien alle mensen in Nederland.