Socialistische Partij

Socialisme - What's left?

'Donner moet uitleveringsbeleid aanpassen'

24-09-2004 * Minister Donner moet een ander beleid gaan voeren als het gaat om de uitlevering van Nederlanders aan andere landen. Dat is de conclusie die SP-Kamerlid Jan de Wit trekt uit het verloop van de zaak-Blok, die vanmiddag tot een ontknoping kwam. Blok werd vrijgelaten omdat de Zweedse politie meinedige verklaringen bleek te hebben afgelegd, iets waarvoor de SP en andere instanties Donner eerder hadden gewaarschuwd.

Jan de Wit "De uitlevering van Blok had nooit mogen plaatsvinden," stelt De Wit, Justitiespecialist van de SP. "Donner moet in de toekomst echt zorgvuldiger omgaan met uitleveringsverzoeken. Hij kan er niet omheen om de verzoeken ook inhoudelijk te beoordelen, nu bewezen is dat zelfs vanuit een land als Zweden, vervalst bewijs wordt aangedragen. Wat mij betreft wordt er nooit een Nederlander uitgeleverd, zoals de Grondwet dat ook voorschrijft, maar als het dan toch gebeurt, mag dat alleen op zeer zorgvuldige wijze gebeuren."

Amnesty International had al vastgesteld dat er met bewijs werd geknoeid en dat de straffen in vergelijkbare zaken disproportioneel zwaar waren. Desondanks bleef Donner op Kamervragen van De Wit antwoorden dat er geen enkele reden was om bezorgd te zijn over de rechtsgang in Zweden. Donner beriep zich op het vertrouwensbeginsel, mede omdat Zweden het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens heeft ondertekend. "De conclusie van vandaag moet dus zijn, dat die ondertekening niet voldoende basis voor vertrouwen is," stelt De Wit. "Vertrouwen is goed, maar in dergelijke zaken is controle toch echt beter."