Laurus NV
P E R S B E R I C H T

's-Hertogenbosch, 25 september 2004

In het vakblad Distrifood van zaterdag 25 september 2004 staat ten onrechte vermeld dat de beloning van de commissarissen van Laurus in 2003 ten opzichte van 2002 bijna verdubbeld is: van circa 13.500,- in 2002 naar circa 25.000,- in 2003.

Het beloningssysteem van Laurus voor de Raad van Commissarissen is in 2003 - en overigens ook in 2004 - niet gewijzigd. De bezoldiging bedraagt 24.958,- op jaarbasis voor commissarissen, en 31.765,- voor de voorzitter van de Raad.

Distrifood heeft bij het vergelijken van de bezoldigingen in 2002 en 2003 over het hoofd gezien dat een aantal commissarissen in 2002 slechts een deel van het jaar lid van de Raad is geweest. De bezoldiging viel daardoor navenant lager uit.

Distrifood heeft toegezegd een en ander in zijn volgende week te verschijnen uitgave te zullen rectificeren.

Laurus en de weg naar herstel

Laurus stelt zich ten doel zijn positie van tweede partij in de Nederlandse levensmiddelenmarkt de komende jaren in belangrijke mate te versterken, daarbij gebruikmakend van onderling verschillende winkelformules die zelfstandig, vanuit een eigen identiteit en commercieel beleid, hun specifieke marktsegment bewerken. Laurus werkt aan zijn herstel op basis van een herstelplan, lopend tot eind 2007. De weg naar herstel wordt daadkrachtig maar stap voor stap afgelegd, onder voortdurende en scherpe bewaking van de kosten van de bedrijfsvoering en met een geconcentreerde en ononderbroken aandacht voor de back-office processen. In 2004 geeft Laurus naast een verdere verhoging van de efficiency prioriteit aan de verbetering van de winkelformules.

---

Perscontacten:
Miriam Verstappen, telefoon 0031 (0)73 622 37 14 / 0031 (0)6 53 75 68 95