Federatie van Ouderverenigingen

Signalementen

31 augustus 2004

Signalementen

Toegankelijk ontwerpen
FvO-bestuurslid Wim van Kempen maakt deel uit van de Design for All Award, een prijs die gegeven wordt voor een toegankelijk ontwerp.

Handboek over leerlingenvervoer wordt gepresenteerd Op 25 september wordt in Utrecht het handboek Ouders praten mee vlug en veilig naar school gepresenteerd. In dit handboek vindt u informatie over het starten van een adviesraad, over hoe een gemeente functioneert, over wet- en regelgeving, over het leerlingenvervoer zelf enz. bijvoorbeeld over de Europese aanbesteding van het vervoer. Het handboek wordt gratis beschikbaar gesteld aan (startende) adviesraden of vergelijkbare overleggroepen rond leerlingenvervoer en hun ondersteuners.
Belangstellenden kunnen zich voor 11 september opgeven voor de presentatie. Daar is ook gelegenheid om ervaringen uit te wisselen met anderen.
Opgaven en informatie bij projectleider Gerda van Piggelen, T 030 2916655, leerlingenvervoer@cg-raad.nl, www.leerlingenvervoer.net

Bijeenkomst over sociale netwerken
Op verzoek van een aantal consulenten en dienstverleners van RFvO-en en ouderverenigingen organiseert de FvO op donderdagmiddag 7 oktober aanstaande een bijeenkomst waarin verschillende methodieken rond netwerken van mensen met een verstandelijke handicap en hun familie gepresenteerd worden.
De bijeenkomst is op donderdag 7 oktober van 12.45 tot 16.15 uur in Trianon, Oudegracht 252 te Utrecht. Aansluitend vindt van 16.30-18.00 de feestelijke presentatie plaats van de handreiking Natuurlijk n netwerk die de FvO heeft ontwikkeld voor ouders en familieleden van mensen met een verstandelijke handicap..

Hét Congres
Hét Congres is bestemd voor iedereen die te maken heeft met kinderen of jongeren met een lichamelijke, verstandelijke of meervoudige beperking (cluster 3).
In de lezingen en workshops rond 10 onderwerpen gaat het vooral over onderwijs en zorg aan deze groepen. Daarnaast is er een informatiemarkt.
Hét Congres wordt gehouden op 26 november in Papendal en kost voor ouders van leerlingen met een beperking 25,- . De organisatie van dit landelijke congres ligt in handen van het Regionaal Expertisecentrum Groot Gelre en de BOSK.
Meer informatie en aanmelden bij Eveline Jacobs T 026 3537493 of e.jacobs@recgrootgelre.nl, www.recgrootgelre.nl

Scholingsaanbod Woldyne
Woldyne is een trainingsinstituut voor moeilijk lerende jongeren tussen de 18 en 28 jaar. Daar kunnen ze leren in hun eigen tempo, afgestemd op hun eigen mogelijkheden.
Woldyne biedt arbeidstraining voor inwonende leerlingen, maar ook trainingen in sociale vaardigheid, observatie-onderzoek en dagtrainingen op maat.
De brochure Werken aan je eigen toekomst is aan te vragen bij Woldyne T 0578 614546, info@woldyne.nl of kijk op www.woldyne.nl

Sportritten Valys
Het vervoerssysteem Valys is in de plaats gekomen van Traxx, ook voor sporters. Het gaat dan om teamvervoer van en naar sportwedstrijden. Deze zijn op een speciaal telefoonnummer te boeken. Meer informatie over Valys staat op www.Valys.nl. Wie gerichte vragen heeft over het sportvervoer in dat verband kan terecht bij NebasNsg, Gerben de Boer, T 030 6597369.