Gemiva-SVG Groep


P E R S B E R I C H T

Gouda, 17 september 2004

25 september open dag:
Fietsen langs activiteitencentra

Op zaterdag 25 september openen vier activiteitencentra voor mensen met een verstandelijke handicap hun deuren. Het gaat om centra in Gouda, Moordrecht en Waddinxveen, waar cliënten voornamelijk aan arbeidsmatige activiteiten werken. Van 10.00 uur tot 15.00 uur is er gelegenheid kennis te maken met het werk dat de verschillende afdelingen doen. In elk activiteitencentrum is een fietsroute verkrijgbaar. Deze vormt een ronde langs de vier centra.

De activiteitencentra bieden werk en dagopvang aan mensen die door hun handicap niet aan bod komen op de reguliere arbeidsmarkt. Op de diverse afdelingen werkt ieder in zijn eigen tempo en naar eigen kunnen. Cliënten kunnen ook terecht in het project 'Begeleid Werken'. Vanuit dit project kunnen zij doorstromen naar werk buiten het activiteitencentrum. Dit kan een reguliere baan zijn, maar ook vrijwilligerswerk.
Een aantal cliënten combineert zo'n baan met werken op één van de afdelingen in een activiteitencentrum.

Eigen karakter
Elk activiteitencentrum (ac) heeft zijn eigen karakter, producten en werkvormen. Die werkvormen zijn zeer uiteenlopend. Ac Coenecoop bijvoorbeeld, gelegen op het industrieterrein Coenecoop in Waddinxveen, heeft onder andere een uitgebreide houtafdeling, waar momenteel kinderspeelgoed gemaakt wordt.
De Schakel, het activiteitencentrum in Moordrecht, heeft een tuingroep waar cliënten het hoveniersvak leren. Een klein groepje onderhoudt verschillende tuinen in de omgeving. De creatieve werkvormen kunnen bezoekers bekijken in ac Thijsselaan in Gouda. Daar is onder andere een keramiekafdeling en het atelier 'In Kleur', waar schilderijen en tekeningen verkocht worden. Het vierde ac, Gouwplaats, heeft weer ander werk onder dak: een bakkerij en een textielafdeling waar cliënten kinderkleding maken.
Elk ac heeft een kantinegroep. De mensen die daar werken, zorgen voor de catering en huishouding van de activiteitencentra.

Gemiva-SVG Groep
De vier activiteitencentra maken deel uit van de Gemiva-SVG Groep. De Gemiva-SVG Groep ondersteunt in Zuid-Holland ruim 3000 mensen met een verstandelijke, lichamelijke of meervoudige handicap en mensen met niet-aangeboren hersenletsel. Dit gebeurt bij de mensen thuis, op school of in hun bedrijf, maar ook in één van onze locaties. Het doel is ondersteuning te bieden die ertoe leidt dat mensen met een handicap zo veel mogelijk aan de samenleving kunnen deelnemen, waarbij zij zelf of met ondersteuning keuzes maken voor hun eigen levensomstandigheden en hun persoonlijke toekomst.

Startplaatsen
Voor de fietsroute van de open dag, die ongeveer 18 kilometer lang is, kunt u starten bij één van de onderstaande adressen:

De Schakel
Oosteinde 27
Moordrecht

Activiteiten:
tuingroep
Papiërie
administratief werk
industrieel werk
kantinegroep Coenecoop
Coenecoop 83b
Waddinxveen

Activiteiten:
industrieel werk
houtafdeling
kantinegroep
Gouwplaats
Groen van Prinsterersingel 52a
Gouda

Activiteiten:
textielatelier
industrieel werk
bakkerij
kantinegroep Thijsselaan
Jac. P. Thijsselaan 43
Gouda

Activiteiten:
keramiek
schilderatelier 'In Kleur'
kantinegroep
administratief werk