Openbaar Ministerie

27 september 2004

Job Cohen nieuwe voorzitter Korpsbeheerdersberaad

Het korpsbeheerdersberaad heeft de heer Job Cohen, korpsbeheerder van het politiekorps Amsterdam-Amstelland en burgemeerster van Amsterdam, benoemd tot voorzitter van het Korpsbeheerdersberaad (Kbb). De benoeming geldt voor een periode van drie jaar.

De heer Cohen volgt de heer Ivo Opstelten op, korpsbeheerder van het politiekorps Rotterdam-Rijnmond en burgemeester van Rotterdam. Opstelten heeft de functie van voorzitter vier jaar bekleed.

Het Kbb is de vergadering van de 26 korpsbeheerders van de regionale politiekorpsen en het Korps Landelijke Politie Diensten en is een overkoepelend bestuur van en voor de Nederlandse politie.

Bron: persbericht Nederlands Politie Instituut