Digitale Gemeente Houten

Zandbergen: Lubberdink moet portefeuille Castellum inleveren

zondag 26 september 2004 - Door: Ed Plekkenpol

Gerard Zandbergen van de fractie Zandbergen dient tijdens de raadsvergadering van aanstaande dinsdag een motie in om de portefeuille Castellum over te dragen van wethouder Lubberdink aan een ander lid van het college.

De portefeuille Castellum gaat over de ontwikkeling van het stuk grond gelegen ter hoogte van het huidige tramstation, aan weerszijde van de spoorlijn. De bedoeling was om hier een station, kantoren, een winkelcentrum en woningen te bouwen. Naar blijkt zijn over de ontwikkeling van Castellum al vijf jaar geen inhoudelijke gesprekken meer gevoerd tussen de gemeente Houten en projectontwikkelaars Rotij en Mega. De politieke partijen in Houten zijn steeds in de veronderstelling geweest dat er wel werd onderhandeld.

Afgelopen donderdag bleek dat de meeste politieke partijen hun vertrouwen in portefeuillehouder, wethouder Lubberdink (ruimtelijke ordening) nog niet hadden opgezegd. Sommigen wilden eerst meer informatie. Zo is GroenLinks voorstander van een voorstel van de SGP tot een raadsonderzoek en heeft de fractie Zandbergen geen vertrouwen meer in de wethouder.

Vandaar dat Zandbergen met deze motie komt, waarin hij stelt dat verantwoordelijk wethouder Lubberdink onvoldoende vertrouwen en gezag heeft, ook richting marktpartijen, om de huidige impasse te doorbreken. Zandbergen is van mening dat het voor een spoedige voortgang van Houten-Castellum noodzakelijk is om een ander lid van het college met dit dossier te belasten, bij voorkeur de burgemeester bijgestaan door een externe deskundige.

Copyright © Stichting Digitale Gemeente Houten 1996 - 2004 Deze website is een particulier initiatief en wordt derhalve NIET beheerd door de overheid (gemeente Houten).