Ingezonden persbericht


IVN Valkenburg aan de Geul
Postbus 7
6300 AA Valkenburg aan de Geul
tel. 043-4591561

Gezamenlijke culturele avond

Op dinsdag 30 november wordt in jeugdhuis De Beemde aan de Koningswinkelstraat te Broekhem een culturele avond verzorgd door drie Valkenburgse verenigingen. De avond draait om volkscultuur, streekgeschiedenis, natuur en dialect en start om 20.00 uur. De entree is gratis.

Op het programma staan een powerpoint-presentatie over de bevrijding van Valkenburg, een verhaal van een imker die in het dialect gaat vertellen over zijn hobby en ook diverse werktuigen laat zien die met het houden van bijen te maken hebben en een dialezing over het prachtige bloemeneiland Insel Mainau in de Bodensee.

In 1990 bedachten drie culturele verenigingen dat het een goed idee zou zijn om jaarlijks een culturele avond te houden, waarbij elke vereniging een onderdeel van deze avond zou verzorgen. De eerste avond draaide nog om een thema, namelijk de Geul. Later werd die thematische aanpak los gelaten. De betrokken verenigingen waren de Historische Kring Land van Valkenburg en Heuvelland (een regionale afdeling van het Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap), de Veldeke Krink Vallekeberg (een lokale afdeling van de Limburgse vereniging Veldeke die zich met dialecten en volkscultuur bezig houdt) en de IVN-afdeling Valkenburg (een plaatselijke afdeling van een landelijke natuurbeschermingsvereniging). De avond is gratis en openbaar toegankelijk. Het is een ideale gelegenheid om eens kennis te maken met de activiteiten van de drie Valkenburgse verenigingen.

Meer informatie:

IVN Valkenburg, dhr. Servé Roebroek, tel. 043-4591561 Veldeke Krink, mevr. Els Lahaye-Diederen, tel. 043-6041018 Historische Kring, dhr. De Maeijer, tel. 045-4059092

Nalatenschap Lemmerling naar heemkundevereniging

Op 2 oktober 2003 overleed de heemkundige Aloys Lemmmerling. Hij was de ontwerper van de kasteeltuin Oud-Valkenburg bij kasteel Schaloen en schreef een tiendelige reeks over de volkscultuur van het mergelland, Oet vreuger Joare geheten. Tijdens zijn leven verzamelde hij allerlei dia's, foto's en artikelen over dit onderwerp. Zijn collectie groeide allengs uit tot een unieke verzameling, die hij op minutieuze wijze rangschikte. De nalatenschap is in bruikleen gegeven aan de heemkundevereniging Schin op Geul, die er haar voordeel mee kan doen. In het nieuwste periodiek van deze vereniging is een beknopte inventaris van de nalatenschap opgenomen.