BENECKE N.I.

Stemmingswisselingen komen veel voor!


Studiedag

Dinsdag 30 november 2004, 10.00 - 16.30 uur
Congrescentrum De Meervaart, Amsterdam

Voorzitter: E. van Meekeren, psychiater

Stemmingswisselingen komen veel voor. Deze zijn meestal hardnekkig, moeilijk te behandelen en geven veel lijdensdruk. Stemmingswisselingen zijn bij uitstek kenmerkend voor de
borderline-persoonlijkheidsstoornis en de bipolaire stoornis (manische depressiviteit), maar komen ook voor bij andere aandoeningen zoals ADHD en posttraumatische stress-stoornis. Al deze stoornissen hebben vaak nog meer overeenkomsten, zoals woedeuitbarstingen en impulsiviteit. Daarom is het voor psychiaters en andere hulpverleners in de geestelijke gezondheidszorg soms moeilijk om direct de goede diagnose te stellen en vervolgens patiënten op de juiste manier te behandelen.

Op dinsdag 30 november 2004 krijgt u de mogelijkheid om meer te leren over de overeenkomsten en verschillen in diagnostiek en behandeling van stemmingswisselingen bij diverse psychiatrische stoornissen. De studiedag 'Stemmingswisselingen' wordt georganiseerd door Benecke N.I.

In de dagelijkse praktijk zien professionals in de geestelijke gezondheidszorg dat veel patiënten niet in één diagnostische categorie te plaatsen zijn. Vaak gaan symptoomstoornissen en persoonlijkheidsproblematiek samen. De sprekers op 30 november zullen inzicht geven in stemmingswisselingen vanuit verschillende invalshoeken. Aan het eind van de dag wordt namens alle sprekers een beslisboom gepresenteerd met betrekking tot diagnostiek van stemmingswisselingen. In de einddiscussie zullen ook de therapeutische mogelijkheden en valkuilen aan de orde komen.

Curriculum Persoonlijkheidsstoornissen
De studiedag 'Stemmingswisselingen' is een onderdeel van het Curriculum Persoonlijkheidsstoornissen, een initiatief van Benecke N.I. en Erwin van Meekeren. Erwin van Meekeren is psychiater, vrijgevestigd ondernemer en verbonden aan Parnassia psycho-medisch centrum in Den Haag als hoofd van het Centrum voor Persoonlijkheidsproblematiek. Curriculum Persoonlijkheidsstoornissen omvat jaarlijks een viertal congressen voor psychiaters, psychologen, psychotherapeuten, spv'ers en degenen die in opleiding zijn voor deze disciplines.

Sprekers
Prof. dr. G. Glas, psychiater, A-opleider, Zwolse Poort; bijzonder hoogleraar Reformatorische wijsbegeerte, Universiteit Leiden Prof. dr. M.W. Hengeveld, hoogleraar Psychiatrie en hoofd afdeling Psychiatrie, Erasmus MC, Rotterdam
Dr. A.J.A. Kaasenbrood, psychiater, A-opleider, De Gelderse Roos, Wolfheze
Dr. E.A.M. Knoppert-van der Klein, psychiater, Rijngeest Groep, Leiden
Dr. R.W. Kupka, psychiater, Altrecht GGZ, afdeling Psychiatrie en Psychotherapie, Utrecht
E. van Meekeren, psychiater, hoofd Centrum voor Persoonlijkheidsproblematiek, Parnassia psychomedisch centrum, Den Haag (voorzitter)
Dr. T. Rinne, psychiater, universitair hoofddocent, afdeling Psychiatrie, Leids Universitair Medisch Centrum

Doelgroep
Deze studiedag is bedoeld voor psychiaters, psychologen, psychotherapeuten, sociaal psychiatrisch verpleegkundigen en degenen die in opleiding zijn voor deze disciplines. Andere geïnteresseerden zijn ook van harte welkom. Reeds vele deelnemers hebben zich ingeschreven.

Hier kunt u het volledige programma van de studiedag lezen: http://www.benecke.nl/index.asp?a=32517&s=6553&p=1


---


---
Benecke N.I., continue medische educatie en communicatie

Benecke N.I. is een nascholingsorganisatie met bijna 20 jaar ervaring in het ontwikkelen en organiseren van postacademisch onderwijs op het gebied van de gezondheidszorg. Meer informatie vindt u op de website:
http://www.benecke.nl/index.asp?a=33738&s=6553&p=1.