Provincie Overijssel

Wim Meijer voorzitter Regionaal Innovatieplatform Twente

Voormalig staatssecretaris en oud-bestuurder van de Rabobank, Wim Meijer, is de voorzitter van het regionaal Innovatieplatform Technology Valley dat op initiatief van de provincie Overijssel wordt opgericht. In het platform zitten toonaangevende mensen uit bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. Op dit moment vinden de afrondende gesprekken plaats met personen die deel zullen nemen aan het platform. De installatie van het platform gebeurt op 30 november 2004 tijdens een vergadering van de Stuurgroep Netwerkstad. De provincie draagt de komende drie jaar in totaal 900.000 euro bij om van het platform een succes te maken.

Gedeputeerde Abbenhues en dhr. Meijer zettren de schouders onder Technology Valley. Opdracht

Het regionaal innovatieplatform heeft de opdracht om Twente als toptechnologische regio op de kaart te zetten. Het platform moet erkenning, ontwikkeling en economische structuurversterking voor de regio Twente genereren. De vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven, kennisinstellingen en landelijke netwerken brengen hun contacten en kennis in, stimuleren samenwerking en dragen Technology Valley uit. De regio Twente timmert flink aan de weg als kennisregio. Twente heeft op dit moment sterke posities op het gebied van onder andere nanotechnologie, biomedische en technische geneeskunde, microprocessen en ICT. In de verschillende netwerken en clusters wordt kennis en bedrijvigheid gecombineerd. De meest in het oog springende thema's zijn zorg en technologie en zorg en ICT. Twente streeft er naar om door het landelijk innovatieplatform als een van de sleutelgebieden voor technologische vernieuwing benoemd te worden. En de komst van het topinstituut voor nanotechnologie zou daartoe een mooi succes zijn. Om deze en vele andere ontwikkelingen een belangrijke impuls te geven, is een innovatienetwerk noodzakelijk. Het platform Technology Valley wil impulsen geven om de regio Twente als toptechnologische regio nationaal en internationaal te positioneren. Daarbij wordt de kennisintensieve bedrijvigheid gekoppeld met innovaties in de maakindustrie. En nadruk wordt gelegd op de relatie tussen opleidingen en arbeidsmarkt, want uiteindelijk is innovatie mensenwerk.

Het platform zal onder leiding van de in Den Haag goed ingevoerde Wim Meijer een ambitieuze lobby inzetten. Daarbij is er ook een relatie met Nieuw Perspectief voor Twente waarin onder andere zorg en ICT, innovatie en economische impulsen speerpunten zijn voor extra steun van de rijksoverheid.

Persoonsgegevens Wim Meijer

De heer Meijer, die in 1939 is geboren in Slochteren, was voor de PvdA van 1971 tot 1989 lid van de Tweede Kamer waarvan enige tijd als (vice) fractievoorzitter, met een onderbreking van 1973 tot 1978 toen hij staatssecretaris was van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk. Van 1989 tot 1992 was hij Commissaris van de Koningin in Drenthe. Van 1993 tot juni 2002 was voorzitter van de Raad van Beheer van de Rabobank Nederland. Enkele van zijn nevenfuncties zijn president-commissaris van de Nederlandse Spoorwegen en van NV NUON. Hij was voorzitter van de commissie Wederopbouw Roombeek-West in Enschede.

Naar de site van Technology Valley

Nieuwsredactie@prv-overijssel.nl
© 2004 Provincie Overijssel