Gemeente Stein


29-10-2004

Instructie verantwoord alcoholgebruik

In de enquête die in 2003 in Stein gehouden is hebben veel vrijwilligersorganisaties aangegeven behoefte te hebben aan ondersteuning op het vlak van wet- en regelgeving en op het vlak van scholing.

Als antwoord hierop heeft het Steunpunt Vrijwilligerswerk in opdracht van de gemeente Stein in juni van dit jaar een Instructie Verantwoord Alcoholgebruik (IVA training) georganiseerd.

Het animo voor deze training was groot, daarom organiseert het Steunpunt Vrijwilligerswerk op dinsdagavond 30 november nogmaals een IVA training.
Deze training is bedoeld voor barvrijwilligers van sportverenigingen en van sociaal culturele organisaties zoals gemeenschapshuizen, schutterijen, harmonie- en fanfarezalen, jongerencentra enz.

Waarom een IVA training?
De Drank- en Horecawet stelt dat er in een kantine/clubhuis/etc. op tijden dat er alcohol geschonken wordt, ofwel iemand aanwezig moet zijn met een verklaring Sociale Hygiëne, ofwel een barvrijwilliger die de Instructie Verantwoord Alcoholgebruik (IVA) heeft gevolgd.

Deze training kunnen we u tijdelijk kosteloos aanbieden. Normaal betaalt u hiervoor als organisatie tussen de 75 en 300 euro. Na het volgen van deze IVA training ontvangen alle deelnemers een persoonsgebonden certificaat.

De training vindt plaats op dinsdag 30 november, van 19.30 tot 21.30 uur, in het Maaslandcentrum te Elsloo. Geef u snel op want vol is vol!

Wilt u deelnemen aan deze IVA training?
Geef u dan vóór 22 november op bij Anne Fingskes van het Steunpunt Vrijwilligerswerk. Dit kan per e-mail: vrijwilligerswerk@piw.nl, of per telefoon: 046-457 57 20.