Ministerie van Economische Zaken


http://www.minez.nl

MINEZ: Van Gennip bezoekt Finland en Zweden

Ministerie Economische Zaken
Persuitnodiging
8 november 2004

Karien van Gennip, staatssecretaris van Economische Zaken, bezoekt Finland en Zweden staatssecretaris van Economische Zaken

Van 30 november tot en met 2 december 2004 bezoekt de staatssecretaris van Economische Zaken, Karien van Gennip, Finland en Zweden te samen met ruim twintig innovatieve Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen.

Uw medium is van harte uitgenodigd om aan deze reis deel te nemen.

Als je ruim denkt is Nederland al gauw te klein. Internationaal ondernemen is een onlosmakelijk onderdeel van succesvol ondernemerschap. Het ministerie van Economische Zaken is eind 2003 gestart met een campagne om internationaal ondernemen te stimuleren.

In dat kader gaat dit keer de bedrijvenmissie naar ondermeer de Sillicon Valleys van Scandinavië; Kista Science City in Stockholm en het High Tech Centrum in Oulu.
Finland en Zweden zijn koplopers als het gaat om innovatiekracht. Het beleid op het gebied van kennis en innovatie is zeer succesvol en de staatssecretaris en de vertegenwoordigers van het Nederlandse bedrijfsleven en de kennisinstellingen willen zo nieuwe inzichten krijgen om nieuwe ondernemers te helpen en om kennisoverdracht van instellingen naar het bedrijfsleven te verbeteren. In Finland zijn er ondermeer besprekingen met bewindspersonen van o.a. het ministerie van Transport en Communicatie en zal uiteraard het toonaangevende NOKIA bezocht worden.
Ook in Zweden ontmoet de staatssecretaris bewindslieden van o.m. het ministerie van Buitenlandse Handel en van Communicatie en zal naast Kista Science City het bedrijf ERICSSON worden aangedaan.

Voorlopig programma:
Woensdag 17 november kennismakingsbijeenkomst in het Holland Trade House Bezuidenhoutseweg 181, Den Haag van 16.00 18.00 uur. Dinsdag 30 november ochtend vlucht naar Helsinki , s middags bezoek aan diverse ministeries en bezoek Nokia
Woensdag 1 december vlucht naar Oulu, bezoek High Tech Centrum en vlucht naar Zweden
Donderdag 2 december bezoek aan diverse ministeries en aan Kista Science, avondvlucht naar Nederland

Wilt u mee en/of over deze reisberichten meldt u dan uiterlijk 18 november aan bij het secretariaat van de Directie Communicatie m.m.willemse@minez.nl
Meer informatie over de reis kunt u krijgen bij Maria Henneman, adviseur communicatie en media van staatssecretaris van Gennip. 070 3797256 / 06 46 152 123

09 nov 04 10:54