Universiteit van Amsterdam

Belastingvoordeel door leasetransactie over de grens


Promotie Rechtsgeleerdheid


dinsdag 30 november 10.00 uur

Vanwege de belastingvoordelen die aan leasing verbonden zijn, verkiezen ondernemingen bij de financiering van activa vaak leasing boven het afsluiten van een conventionele lening. In situaties waarin de landsgrenzen overschreden worden, kunnen deze belastingvoordelen worden versterkt door de verschillen in de belastingwetgevingen van de diverse landen. Zo kunnen bij een grensoverschrijdende leasetransactie zowel de verhuurder als de huurder, vanwege de bijzondere aspecten van de belastingwetgeving in hun land, gerechtigd zijn om af te schrijven. Amar Mehta onderzocht hoe de partijen bij een grensoverschrijdende leasetransactie belastingvoordelen kunnen verkrijgen onder de geldende belastingwetten en belastingverdragen. Verder ging hij na of, en zo ja hoe, de verschillende anti-misbruikbepalingen in de belastingwetten voorkomen dat oneigenlijke belastingvoordelen ontstaan.

A.S. Mehta: International taxation of cross-border leasing income. Promotoren zijn prof. dr. J.W. Zwemmer en prof. mr. S. Weeghel.

Meer informatie over de items in deze agenda kunt u krijgen bij de afdeling Persvoorlichting, tel. 020 - 525 2695, e-mail: persvoorlichting@uva.nl. Met vragen over plechtigheden Geneeskunde kunt u contact opnemen met AMC Voorlichting, tel. 020 - 566 2929.