Universiteit van Amsterdam

Hersencellen blijken snelle aanpassers


Promotie Neurobiologie


dinsdag 30 november 12.00 uur

Ingrid van Welie bestudeerde enkele fundamentele eigenschappen van hersencellen in de hippocampus, een onderdeel van de hersenen dat van belang is voor leer- en geheugenprocessen. Van Welie richtte zich op de vraag hoe individuele hersencellen in de hippocampus hun activiteit reguleren wanneer de globale activiteit in het hippocampale netwerk verandert. Hersencellen in de hippocampus doen dit door hun zogeheten voltage-afhankelijke ionkanalen aan te passsen wanneer de signalen uit het netwerk voor bepaalde tijd verhoogd of verlaagd zijn. Hierdoor kunnen ze hun eigen activiteit aanpassen aan de veranderde activiteit in het netwerk. Het was al bekend dat adaptatie van voltage-afhankelijke ionkanalen optreedt na langdurige veranderingen in de activiteit van het netwerk. Van Welie toont aan dat dergelijke adaptatiemechanismen ook al in enkele minuten plaats kunnen vinden. Dit kan belangrijke gevolgen hebben voor ons begrip van hoe individuele hersencellen binnen een netwerk van andere hersencellen bijdragen aan leer- en geheugenprocessen.

Mw. I. van Welie: Activity-dependent plasticity of neuronal excitability. A role for short-term modulation of voltage-gated ion channels in neuronal function. Promotor is prof. dr. W.J. Wadman.

Meer informatie over de items in deze agenda kunt u krijgen bij de afdeling Persvoorlichting, tel. 020 - 525 2695, e-mail: persvoorlichting@uva.nl. Met vragen over plechtigheden Geneeskunde kunt u contact opnemen met AMC Voorlichting, tel. 020 - 566 2929.