Universiteit van Amsterdam

Muziek plaatst bijbelteksten in nieuw licht


Promotie Theologie


dinsdag 30 november 13.00 uur

Helen Leneman onderzocht libretto s en muziek als midrash (creatieve hervertelling) van bijbelverhalen. Haar analyse van muziek en librettos in twaalf werken - oratoria, cantates en opera s - illustreert hoe de muzikale zetting onze houding ten aanzien van bijbelse teksten en de daarin figurerende karakters beïnvloedt. Bovendien laat Leneman zien hoe bijvoorbeeld de creatieve hervertelling van het boek Ruth de veranderende tijdperken weerspiegelt. Ieder muziekstuk biedt een alternatieve lezing, met bekende en onbekende stemmen uit de tekst en uit de marges van het boek.

Mw. H. Leneman: The scroll of Ruth re-told through librettos and music: Biblical interpretation in a new key. Promotoren zijn mw. prof. dr. A. Brenner en prof. dr. R. de Groot.

Meer informatie over de items in deze agenda kunt u krijgen bij de afdeling Persvoorlichting, tel. 020 - 525 2695, e-mail: persvoorlichting@uva.nl. Met vragen over plechtigheden Geneeskunde kunt u contact opnemen met AMC Voorlichting, tel. 020 - 566 2929.