Universiteit van Amsterdam

De invloed van etniciteit op de behandeling van verslaafden


Promotie Geneeskunde


dinsdag 30 november 14.00 uur

In de verslavingszorg worden veel behandelingen voortijdig beëindigd. Allochtone verslaafden bereiken de klinische zorg minder gemakkelijk dan autochtone verslaafden, maar als zij eenmaal opgenomen zijn is er geen verschil in uitval tussen de twee groepen cliënten. Bij het beëindigen van de behandelrelatie spelen verschillende inzichten over normen en waarden vaak een rol. Naast voldoende kennis van de culturele achtergrond van hun cliënten zouden behandelaars volgens Bram Tjaden ook op een doeltreffender manier over de verschillen in culturele waarden en normen moeten communiceren. Het uitvalcijfer gedurende een vervolgbehandeling in een instelling op antroposofische grondslag was significant lager dan in reguliere instellingen. Hieruit concludeert Tjaden dat het vooral bij langdurige vormen van behandeling aanbeveling verdient om voldoende oog te hebben voor de gezonde en positieve kenmerken van cliënten.

B.R. Tjaden: De invloed van etniciteit, waarden en normen en behandelvisie op de klinische behandeling van verslaafden. Een prospectief onderzoek in drie instellingen voor verslavingszorg. Promotoren zijn prof. dr. W. van den Brink en prof. dr. H. Vertommen (KU Leuven).

Meer informatie over de items in deze agenda kunt u krijgen bij de afdeling Persvoorlichting, tel. 020 - 525 2695, e-mail: persvoorlichting@uva.nl. Met vragen over plechtigheden Geneeskunde kunt u contact opnemen met AMC Voorlichting, tel. 020 - 566 2929.