Gemeente Haarlem


17 november 2004
sector Stedelijke Ontwikkeling


Gemeente Haarlem, college van burgemeester en wethouders

Persuitnodiging


Wonen boven winkels in Haarlems "Paradijshofje"


Groots bouwproject in Anegang, Kleine Houtstraat en Schagchelstraat


De gemeente Haarlem nodigt u uit om aanwezig te zijn bij een persbijeenkomst over "Het Paradijshofje" op
dinsdag 30 november 2004 in de EXPO (begane grond Brinkmannpassage aan de Grote Markt te Haarlem). Het programma start om 16.00 uur; inloop vanaf 15.45 uur. Na 17.00 uur volgt een rondleiding door de betrokken panden in de Haarlemse binnenstad.

"Het Paradijshofje" is het grootste project in Haarlem waarbij woningen boven winkels worden gerealiseerd. Met dit project worden 12 zelfstandige woningen boven winkelruimtes gerealiseerd in de binnenstad. Een maquette is tijdens de bijeenkomst aanwezig.

Het programma van de bijeenkomst ziet er als volgt uit:
15.45-16.00 Ontvangst pers en genodigden in de EXPO
16.00-16.10 Welkom en inleiding door Ivar Dijk (projectleider Wonen Boven Winkels)
16.10-16.25 Speech Mimi Rietdijk (Wethouder Stedelijke Vernieuwing)
16.25-16.40 Speech Bert Koelman (initiatiefnemer) of Frans van Donselaar (architect)
16.40-17.00 Mogelijkheid tot het stellen van vragen
17.00-17.15 Afronding en drankje
17.15-17.45 Rondleiding door de panden van het project (op 2 minuten loopafstand)

Tijdens de bijeenkomst is Heleen van Loenen uw aanspreekpunt. Wilt u uw aanwezigheid per mail doorgeven via h.loenen@haarlem.nl?
Voor meer informatie vooraf kunt u ook contact opnemen met Ivar Dijk (Projectleider Wonen Boven Winkels) via 023-5113787 of idijk@haarlem.nl.

De panden die bezocht worden verkeren in bouwvallige staat. Houdt u hiermee rekening met uw schoeisel. Betreding is op eigen risico.


ACHTERGRONDINFORMATIE


Haarlem is een populaire winkelstad met veel uitgaansmogelijkheden. De stad dankt haar gezellige uitstraling mede aan de historische pandjes en gevels. Zo'n 40 procent van de panden in de binnenstad is van beeldbepalende of monumentale waarde en geeft Haarlem dat specifieke karakter. Maar een stad is pas echt leuk als je je daar ook veilig voelt. Dat gevoel is sterker wanneer er in winkelgebieden ook gewoond wordt. De gemeente Haarlem wil daarom stimuleren dat er in de binnenstad meer woningen boven winkels komen. Eigenaren van panden kunnen een subsidie ontvangen als bijdrage in de kosten om ruimte boven winkels geschikt te maken als woonruimte.

Door een aantrekkelijke subsidieregeling worden ondernemers of andere eigenaren van panden in de binnenstad gestimuleerd om de ruimte boven de winkels geschikt te maken als zelfstandige woonruimte. De voordelen voor de stad zijn evident: het winkel- en uitgaansgebied raakt steeds meer bewoond. Hierdoor ontstaat een grotere sociale controle en zal het gevoel van veiligheid toenemen. Bovendien is er nog steeds vraag naar woonruimte in de binnenstad en vindt er op deze manier kwaliteitsverbetering van het vastgoed plaats. Maar uiteindelijk betekent een toename van het aantal inwoners ook een mogelijke omzetgroei voor de ondernemers en genereert de verhuur van woningen extra inkomsten voor de eigenaren. Kortom, de regeling is voor alle partijen aantrekkelijk.

"Het Paradijshofje" is tot nu toe het grootste Wonen Boven Winkels-project in Haarlem. In totaal worden er 12 zelfstandige woningen gerealiseerd. Het project beslaat de vier panden aan de Anegang 44, Kleine Houtstraat 4 en 6, en Schagchelstraat 5. Deze panden sluiten aan de achterzijde kadastraal op elkaar aan. Het project zal worden ontsloten via de Paradijssteeg. De betrokken panden zijn in eigendom van de initiatiefnemer Bert Koelman. De architect van het project is Frans van Donselaar.

Het project Wonen Boven Winkels is een van de 11 speerpunten uit het convenant Binnenstad, waarin de Ondernemersvereniging City Haarlem, Koninklijk Horeca Nederland/afdeling Haarlem, de Vereniging Eigenaren Binnenstad Haarlem en de gemeente Haarlem afspraken hebben gemaakt voor kwaliteitsverbetering van de buitenruimte in de binnenstad. Andere speerpunten zijn onder andere het verbeteren van de bereikbaarheid van en het parkeren in de binnenstad, het reclame-, terrassen-, uitstallingen- en puienbeleid, een veiligheidsplan en een verlichtingsplan.

---- --