CDA

CDA
23-11-04
Ledendebat over zorgstelsel, met staatssecretaris Clemence Ross

Dinsdag 30 november a.s. vindt in Congrescentrum De Eenhoorn, (Koningin Wilhelminaplein 33, nabij het station) te Amersfoort een ledendebat plaats over de toekomst van het zorgstelsel.

Na korte inleidingen gaan staatssecretaris Clemence Ross (Volksgezondheid, Welzijn en Sport), Jos Werner (CDA-fractievoorzitter in de Eerste Kamer) en Siem Buijs (woordvoerder volksgezondheid van de CDA-Tweede Kamerfractie) met de leden in debat. Het debat staat onder leiding van partijvoorzitter Marja van Bijsterveldt.

Het debat begint om 19.30 uur en duurt tot circa 21.30 uur. (De zaal is open vanaf 19.00 uur)

Het onderwerp van debat is actueel. Centraal staat de vraag hoe wij in de toekomst de solidariteit in het zorgstelsel overeind houden en kunnen garanderen dat kwalitatief goede zorg toegankelijk en betaalbaar blijft.

Tijdens het debat komen in ieder geval het nieuwe zorgstelsel, de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) en de toekomst van de AWBZ aan de orde.

Dit is het negende ledendebat van het CDA. Eerder waren er al ledendebatten over onder meer sociaal beleid, de oorlog in Irak, het onderwijs, de toekomst van de land- en tuinbouw, en Turkije en Europese Unie.