Gemeente Delft Cursussen Inburgeren Andersom feestelijk afgesloten

Op 30 november aanstaande worden in Delft de cursussen Inburgeren Andersom feestelijk afgesloten. Hierbij zijn wethouder Rensen en onderwijsmanager Wanningen van de Mondriaan onderwijsgroep aanwezig. Onlangs startten deze cursussen met twee volle groepen van elk ruim 20 cursisten. Omdat de belangstelling zo groot is, wordt de cursus in 2005 herhaald. Inburgeren andersom is een gezamenlijk initiatief van de gemeente Delft en de Mondriaan onderwijsgroep.

De cursussen - een over Marokko en een over Turkije - zijn bedoeld voor mensen die makkelijker contact willen leggen met Turkse of Marokkaanse medeburgers in Delft en/of mensen die goed voorbereid op vakantie willen gaan naar Turkije of Marokko. Lesonderwerpen zijn Turks of Marokkaans voor beginners, contact leggen, gebru ikenengewoontes,eten,geschiedenis,politiekenhetgeloof.CursistenkrijgenlesvaneendocentvanMondriaaneneenvrijwilligeMarokkaanseenTurkseNederlander.

Het is de eerste keer dat Gemeente Delft in nauwe samenwerking met de Mondriaan onderwijsgroep deze unieke cursus organiseert. Al jaren werken beide partners samen bij het organiseren van bijvoorbeeld inburgeringscursussen, taaltrainingen en het Mondriaan Praktijkleer-centrum. De gemeente Delft vindt de cursussen Inburgeren Andersom een goede manier om autochtone en allochtone mensen met elkaar in contact te brengen. Integratie versnelt als Delftenaren meer van elkaars cultuur te weten komen.
---
Noot voor de redactie (