Time : 12:38:52 PM
Date : Wednesday, November 24, 2004
Sender Name: FAVV-AFSCA

FAVV: Uitnodiging voor de pers: symposium "Practical implementation of Regulation (EC) No 178/2002"

Het Voedselagentschap organiseert op donderdag 30 november in Hotel President WTC , Koning Albert II-laan 44 te 1000 Brussel een symposium met als titel "Practical implementation of Regulation (EC) No 178/2002". Dit symposium gaat door in het Nederlands, Frans en Engels met simultaanvertaling.

Doel van het symposium is een discussie aan te gaan met andere Lidstaten en de verschillende stakeholders omtrent de implementatie van de nieuwe Europese General Food Law in het bijzonder met betrekking tot aansprakelijkheid, traceerbaarheid, autocontrole en meldingsplicht.

De pers is eveneens uitgenodigd op dit symposium, deelname voor de pers is kosteloos. In bijlage vindt u het programma.

Officiële vertegenwoordigers van de pers die wensen deel te nemen aan dit symposium worden verzocht zich voor vrijdag 26 november per mail in te schrijven bij pascal.houbaert@favv.be met vermelding van hun naam en medium alsook of zij al of niet deelnemen aan de lunch. Piet Vanthemsche, gedelegeerd bestuurder van het Agentschap, zal tijdens de lunch ter beschikking zijn van de journalisten.

contactpersoon voor de nederlandstalige pers: pascal houbaert 0475 20 66 73
contactpersoon voor de franstalige pers: pierre cassart 0477 69 35 65

URL: http://www.favv.be