CNV BEDRIJVENBOND

Persgesprek nota cao-beleid CNV BedrijvenBond

Dinsdag 30 november om 11.00 uur licht voorzitter Jaap Jongejan van de CNV BedrijvenBond de nota cao-beleid 2005, 'Beter Werken', toe. Dit gebeurt in het hoofdkantoor van de bond, Prins Bernardweg 69 in Houten.

Nieuw in de nota is een blik op de toekomst. De bond wil volgens een nieuwe - in samenspraak met de Erasmus Universiteit ontwikkelde - methode de looneis vaststellen. Daarnaast presenteert de CNV BedrijvenBond voorstellen voor regionale arbeidsmarkt-cao's, ervaringscontracten en het sociaal contract.
Voorts uiteraard voorstellen die verband houden met het centraal akkoord. Onder meer over pensioen, WAO en WW. Daarnaast komt uiteraard de looneis aan de orde en voorstellen op het gebied van sociaal beleid in de onderneming.

Voor nadere informatie
Jan Immerzeel (persvoorlichting), tel.: 06 - 22 39 30 12