DE NATIONALE OMBUDSMAN

Presentatie rapport crisisopvang jongeren in jeugdgevangenis

Presentatie onderzoek niet-criminele jongeren in jeugdgevangenissen

Op dinsdag 30 november a.s. brengt de Nationale ombudsman, mr. R. Fernhout, een rapport uit over de verblijfsduur en de verblijfsomstandigheden van niet-criminele jongeren in jeugdgevangenissen.

De Nationale ombudsman is eind april een onderzoek gestart naar het verblijf van niet-criminele jongeren in jeugdgevangenissen. Het betreft jongeren die op last van de kinderrechter voor tijdelijke crisisopvang in een jeugdgevangenis zijn geplaatst in afwachting van een plek in een behandelinrichting. Het onderzoek van de Nationale ombudsman richt zich op de tijd die het duurt voordat deze jongeren geplaatst kunnen worden in een behandelinrichting. Ook is gekeken naar de omstandigheden waaronder zij in de jeugdgevangenis verblijven, zoals de mogelijkheden om onderwijs te volgen en om behandeling te krijgen voor hun psychische problemen. De aanleiding voor het onderzoek was onder meer een klacht van een meisje, dat op twaalfjarige leeftijd bijna tien maanden heeft moeten wachten op een plaats in een behandelinrichting.

U bent van harte uitgenodigd voor een toelichting op het rapport. We stellen het op prijs van tevoren te horen of u aanwezig zult zijn (zie onder informatie). De toelichting vindt plaats:

Tijdstip: dinsdag 30 november a.s., 11.00 uur
Plaats: Bureau Nationale ombudsman
Adres: Bezuidenhoutseweg 151, Den Haag

Informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Sandra Loois, telefoon (070) 356 36 41 of Marjan Sieben, (070) 356 36 43.

U kunt zich voor de bijeenkomst aanmelden bij het secretariaat van de afdeling Communicatie, telefoon (070)356 36 79, voorlichting@nationaleombudsman.nl. Bij de afdeling Communicatie kunt u ook een exemplaar van het rapport en het persbericht opvragen. Alle informatie is vanaf 11.00 uur te raadplegen op
www.nationaleombudsman.nl.

26 nov 04 10:00