KVK VELUWE EN TWENTE

Uitnodiging aan pers inzake MILITAIRE BASIS TWENTE

GEORGANISEERD BEDRIJFSLEVEN IN TWENTE DRAAGT BEVINDINGEN, VISIE EN

ADVIEZEN NAAR AANLEIDING VAN INFORMATIERONDGANG EN ONDERZOEK

ALTERNATIEVE SCENARIO'S MILITAIRE BASIS TWENTE OVER AAN DE

POLITIEK

Namens het georganiseerde bedrijfsleven draagt drs. Wilma van Ingen, algemeen directeur van de Kamer van Koophandel Veluwe en Twente, de bevindingen en adviezen van het bedrijfsleven naar aanleiding van het onderzoeksrapport ACM/DHV en de informatieronde, die op prinsjesdag in Twente is gestart, over aan de politiek.

Op 30 november om 16.15 uur bij Hotel Van der Valk bij aanvang van de vergadering van de BESTUURLIJKE TASKFORCE vindt de overdracht plaats. Burgemeester Mans en Commissaris van de Koningin Jansen krijgen naast de relevante informatieve stukken, ook een 'symbolische' verrassing overhandigd. Genodigden en pers zijn van harte welkom bij deze overhandiging.
Op hoofdlijnen zal een impressie gegeven worden van de informatierondgang. Daarnaast zal mevrouw van Ingen de visie van het georganiseerde bedrijfsleven aangeven. Een visie, die gevormd is door grondige bestudering van het onderzoek van ACM/DHV. Maar die ook beïnvloed is door de informatierondgang (voortschrijdend inzicht). Alle ins en outs van de visie worden kort en krachtig op een rij gezet.

De politiek zal worden verzocht de bevindingen, visie en adviezen mee te nemen in de politieke afwegingen en besluitvorming. Het georganiseerde bedrijfsleven (IKT, VNO-NCW Twente, MKB Oost, ETT, Oost NV en Kamer van Koophandel Veluwe en Twente) sluit hiermee de informatieronde ofwel de 'roadshow' af en wenst de politiek alle wijsheid toe om op korte termijn tot een weloverwogen besluit te komen.

Op 30 november zal onder embargo tot 16.15 uur een persbericht met bijlagen worden verspreid met de bevindingen, visie en adviezen.