Provincie Noord-Brabant


PERSUITNODIGING

30 november 2004


Eerste publiekspresentatie BrabantStad in Eindhoven

Aanstaande dinsdagmiddag 30 november vindt de eerste publiekspresentatie BrabantStad plaats. Dit is de eerste in een nieuwe serie van publieksconferenties die BrabantStad jaarlijks gaat organiseren. In navolging van eerdere werkconferenties voor het bestuur, gaat BrabantStad themabijeenkomsten organiseren voor een bredere doelgroep. Deze eerste keer wordt tevens het ' programma BrabantStad 2004-2008, meer samen - samen meer' ondertekend. Dit programma is eerder dit jaar, in april 2004 door de zes raden en staten vastgesteld.

Verankering van het netwerk
De ondertekening van het programma 2004 -2008 is tevens de verankering van het netwerk. De ondertekening wordt verricht door mevrouw J.R.H. Maij-Weggen en de B5 burgemeesters. Onno Hoes, als voorzitter van de stuurgroep BrabantStad zal vervolgens de internationale promotie- en acquisitie campagne, BrabantStad, Europe's heart of smart solutions toelichten en prof. Hans Mommaas, verbonden aan de Universiteit van Tilburg zal ingaan op de regiomarketing van het stedelijk netwerk BrabantStad. Tijdens de themamiddag wordt deze keer in Eindhoven het thema brainport gepresenteerd door burgemeester Sakkers en Frans Nauta van Nederland Kennisland

Programma 30 november
Locatie: raadszaal stadhuis Eindhoven

12.30uur Inloop met lunch
13.00uur Welkom door burgemeester Sakkers
13.05uur Ondertekening Programma BrabantStad
13.20uur BrabantStad, Europe's heart of smart solutions
13.40uur Regiomarketing BrabantStad
14.00uur Brainport - forumdiscussie
15.00uur Afsluiting met borrel

---

Meer informatie:
Programmabureau BrabantStad:
Eveline Kersten, BrabantStad, 073 681 2772
Ine Wouters, BrabantStad, 073 681 21 83

BrabantStad is de samenwerking van de steden Breda, Eindhoven, Helmond, 's Hertogenbosch en Tilburg en de Provincie Noord Brabant die als doel heeft een stedelijk netwerk te gaan vormen en Brabant nadrukkelijk op de Europese kaart te zetten als toonaangevende kennisregio.
Zie ook www.brabantstad.nl en www.brabantstad.com

---- --