Gerechtelijke organisatie

Verzoek opheffing vrijheidsbeneming mevrouw Nuriye K. afgewezen

Den Haag, 29 november 2004 - Op 10 november 2004 heeft mr. V.L. Koppe, raadsman van mevrouw K., bij de Hoge Raad een verzoekschrift ingediend tot opheffing van het bevel tot vrijheidsbeneming en tot schorsing van de vrijheidsbeneming van mevrouw K. De vrijheidsbeneming houdt verband met het verzoek om uitlevering van mevrouw K. aan Turkije.

Bij beschikking van 29 november 2004 heeft de raadkamer van de Hoge Raad de verzoeken afgewezen.