TASKFORCE JEUGDWERKLOOSHEID

Taskforce Jeugdwerkloosheid: 15.000 extra jeugdbanen in 2005

Taskforce Jeugdwerkloosheid: 15.000 extra jongeren een baan in 2005 Verdubbeling aantal banen door directere benadering werkgevers en jongeren

Den Haag, 30 november 2004 - Jaarlijks stelt de Taskforce Jeugdwerkloosheid een actieplan op. Belangrijkste doel voor 2005 is 15.000 extra jongeren aan een baan helpen. Dat is een verdubbeling ten opzichte van het startjaar 2004. De Taskforce richt zich onder het motto 'Commitment is goed, banen zijn beter en een match is het Best' in 2005 rechtstreeks op werkgevers om jeugdbanen te melden en op het succesvol matchen van werkloze jongeren op deze extra plaatsen. Daarnaast zoekt zij ook jongeren en hun ouders op, waarbij een goede beroepskeuzevoorlichting voorop staat.

Werkgevers
Werkgevers zijn een belangrijke partner voor de Taskforce omdat zij werkzoekende jongeren een kans moeten geven. In 2004 heeft de Taskforce veel sympathie en goede wil ontmoet, in het komende jaar wil de Taskforce dit vertalen in concrete banen, waarbij jongeren succesvol gematcht worden met werkgevers. Dit is ook de reden van de verdubbeling van extra banen. Om die verdubbeling kracht bij te zetten, zullen werkgevers directer door de Taskforce worden benaderd. Via radio, kettingbriefacties en oproepen tijdens het regionale offensief en de actiedagen, die ook in 2005 een grote rol zullen spelen, zal het melden van jeugdbanen gestimuleerd en bevorderd worden.

Jongeren en ouders
Ook jongeren en hun ouders zullen in 2005 opgezocht worden. Belangrijkste boodschap richting deze groepen: bedenk goed welk beroep je wilt gaan beoefenen en welke opleiding daar het beste bij past. De Taskforce zal jongeren daarbij wijzen op het belang van een praktijkberoep. Dit vanwege de mismatch die nu bestaat tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Om deze mismatch te verkleinen zal de Taskforce aandacht besteden aan het feit dat jongeren geen idee hebben van het salaris dat verdiend kan worden met een praktijkberoep, zoals onlangs bleek uit het jongerenonderzoek dat de Taskforce gehouden heeft.

Staatsloterij
Het belangrijkste evenement volgend jaar is een speciale uitzending van de Staatsloterij-show die in het teken zal staan van jongeren, beroepsonderwijs en werkgelegenheid. Om de aandacht voor deze televisie-uitzending te vergroten, heeft de Taskforce de zogenaamde Go4it-Card ontwikkeld. Dit is een kaart die door scholen, uitzendbureau's, gemeenten en Centra voor Werk en Inkomen (CWI) aan werkgevers en jongeren wordt verstrekt wanneer sprake is van een succesvolle match. De Go4it-Card geeft recht op diverse kortingen bij een groot aantal bedrijven en instellingen (www.jelotineigenhand.nl). Echter, de kaart vertegenwoordigt ook 1/5 staatslot. In de aanloop naar de uitzending in mei kunnen werkgevers en jongeren die een Go4it-Card hebben verdiend, hun kaart omwisselen voor 1/5 staatslot en meedoen in de trekking van mei.

Resultaten
Het afgelopen jaar heeft de Taskforce diverse resultaten geboekt. Het target '7.500 extra jongeren aan een jeugdbaan helpen', zal begin decembe rgehaaldworden.DaarnaastheeftdeTaskforcediverse initiatieven in het leven geroepen of ondersteund, waardoor de kans voor werkloze jongeren om een baan te vinden, aanzienlijk is gegroeid. Voorbeelden hiervan zijn: het Stage Info Punt, het O&O Jeugdmodel en het ambassadeursnetwerk.

21)Over de Taskforce Jeugdwerkloosheid
De Taskforce Jeugdwerkloosheid is ingesteld door de staatssecretarissen van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Doelstelling van de Taskforce is om in vier jaar tijd 40.000 jeugdbanen te realiseren en een sluitende aanpak voor jongeren: iedere werkloze jongere binnen zes maanden weer terug op school of aan het werk. Om dit te bereiken stimuleert en faciliteert de Taskforce werkgevers, intermediairs, opleiders en gemeenten om optimaal samen te werken. Ook roept de Taskforce werkgevers op hun vacatures gratis te melden bij de CWI-vestiging in de buurt of via de gratis CWI Vacaturelijn 0800 8001.