Gemeente Dongeradeel---

Werkzaamheden Rondweg-Noord en Rondweg-West

Deze week is gestart met rooiwerkzaamheden langs de Rondweg-Noord en Rondweg-West te Dokkum. Aan de Rondweg te Dokkum staan diverse bomen met iepziekte. Deze bomen moeten op kortere termijn verwijderd worden om verdergaande verspreiding van de ziekte zoveel mogelijk te voorkomen.

Het plantsoen (indeling van rozen, heesters en gras) langs de Rondweg-Noord wordt, in het kader van omvormingen als gevolg van bezuinigingen, aangepast. Een aantal rozen- en heestervakken wordt vervangen door gazon.

Voor het wegvak Rondweg-West, tussen Ee brug en rotonde Parklaan worden nu plannen uitgewerkt om ook hier het plantsoen aan te passen. Zeer waarschijnlijk zullen de bestaande plantvakken worden vervangen door hagen en gazons. Ook wordt gestart met de bouwwerkzaamheden van een parkeergarage bij voormalig garage Dijk .

De diverse werkzaamheden zullen af en toe enige hinder voor het verkeer met zich meebrengen maar zowel de aannemers als de mensen van het wijkbeheer doen hun best dit tot een minimum te beperken. Voor meer informatie kunt u terecht bij de heer F. Hovius, tel.: (0519) 574 453.