Gemeente Oirschot

Bestemmingsplannen

Vrijstelling bestemmingsplan

Betreft: verzoek om toestemming voor vestigen van aan-huis-gebonden bedrijvigheid

Plaats: Dr. Feijstraat 9 te Oirschot

Aanvrager: mevrouw Van den Biggelaar

Aanvullende informatie: het college is voornemens een vrijstelling van het bestemmingsplan te verlenen op basis van artikel 19 lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening jo. artikel 20 lid 1 onder e van het Besluit op de ruimtelijke ordening 1985 voor het uitoefenen van een kleinschalig taxibedrijf (eenmanszaak)

Inzagetermijn: gedurende 4 weken, vanaf 1 december 2004

Wie kan zienswijzen indienen: belanghebbenden, schriftelijk bij het college (zie Toelichting)