Gemeente Oirschot

Bestemmingsplannen

Vrijstelling bestemmingsplan

Betreft: realiseren ontvangstruimte bij watermolen

Plaats: Spoordonkseweg 130

Aanvrager: de heer Van Esch

Aanvullende informatie: het college is voornemens het bestemmingsplan te wijzigen op grond van artikel 11 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening en artikel 8.5 van bestemmingsplan "Spoordonk"

Inzagetermijn: gedurende 2 weken, vanaf 1 december 2004

Wie kan zienswijzen indienen: eenieder, schriftelijk bij het college (zie Toelichting)