Gemeente Oirschot

Diverse vergunningen, ontheffingen en vrijstellingen

Koopzondagen 2005

Het college van burgemeester en wethouders kan jaarlijks twaalf zondagen aanwijzen voor onderstaande gebieden:


* industrieterreinen in Oirschot (o.a. meubel- en autobranche);
* het buitengebied van Oirschot (o.a. tuincentra);
* het gebied niet zijnde dat wat gelegen is binnen het bestemmingsplan Komplan, het buitengebied en het industrieterrein (o.a. de Poort);

* centrum Spoordonk en buitengebied;

* Oostelbeers en Middelbeers.

Ook voor 2005 wil het college daarbij rekening houden met de wensen van de ondernemers. Aan de belangenverenigingen is dan ook gevraagd om zo spoedig mogelijk aan te geven naar welke zon- of feestdagen de voorkeur uitgaat waarna het college de koopzondagen zal vaststellen.