Eerste Kamer der Staten Generaal

Wetsvoorstel Modernisering noodwetgeving Verkeer en Waterstaat en Economische Zaken aangenomen en overig nieuws

dinsdag 30 november 2004

De Eerste Kamer heeft vandaag de wetsvoorstellen
* Modernisering noodwetgeving Verkeer en Waterstaat en Economische Zaken (29.514)

* Wet bestuurlijke boete arbeid vreemdelingen (29.523)
* Wijziging van diverse wetten ter uitvoering van de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten enerzijds en de Zwitserse Bondsstaat anderzijds over het vrije verkeer van personen (29.607)

* Wijziging van de Wet op de ondernemingsraden ter uitvoering van richtlijn nr. 2002/14/EG (29.364)
zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen.

Over de verslagen EK XIX-A

Voor vragen over dit pdf-document kunt u contact opnemen met de redactie van deze website: telefoon 070-3129200; e-mail cip@eerstekamer.nl. U kunt ook via het reageerformulier een bericht sturen aan de Redactie.

en XX-A

Voor vragen over dit pdf-document kunt u contact opnemen met de redactie van deze website: telefoon 070-3129200; e-mail cip@eerstekamer.nl. U kunt ook via het reageerformulier een bericht sturen aan de Redactie.

van de Commissie voor de Verzoekschriften is besloten volgens de voorstellen van de commissie.

Aan de informatie op deze site kunnen geen rechten worden ontleend.