Ingezonden persbericht


Zakelijk voordeel belangrijker dan kostenbesparing bij IT-budgetten

Voordeel bestaande IT-strategie onduidelijk

Utrecht, 30 november 2004 - Kostenbesparingen zijn niet langer het belangrijkste doel van IT-investeringen. Nog maar 16 procent van de Europese ondernemingen investeert in IT met het oog op kostenbesparingen. Vorig jaar was dat nog 65 procent. Belangrijkste redenen om te investeren zijn nu het verbeteren van de systeembeschikbaarheid en up time (40 procent) en het bereiken van zakelijk voordeel (39 procent). Dat blijkt uit onderzoek onder 700 Europese IT-managers, dat plaatsvond in opdracht van IT-dienstverlener Synstar.

Uit het onderzoek kwam tevens naar voren dat de IT-budgetten nog steeds onder druk staan. Bij 67 procent van de bedrijven was sprake van bevriezing van het budget. IT-managers maken zich mede daarom zorgen over hun baan. Meer dan de helft (56 procent) noemt verdere besparingen binnen hun bedrijf de grootste bedreiging voor hun functie. In Nederland ligt dit percentage zelfs op 70 procent.

De tweede grote bedreiging is volgens 30 procent van de respondenten het gebrek aan bewezen voordeel van de bestaande IT-strategie. Slechts 7 procent zegt dat er altijd sprake is van een return on investment. 14 procent weet niet of investeringen iets hebben opgeleverd. In Nederland is het iets minder erg gesteld, maar zijn de percentages nog steeds laag: respectievelijk 13 en 7 procent.

Op de vraag naar de meest effectieve manier van besparen geeft 58 procent selectieve outsourcing als antwoord. 21 procent noemt besparingen op nieuwe software en 9 procent besparingen op nieuwe hardware. Slechts 4 procent ziet grootschalige outsourcing als een effectieve manier om kosten te besparen en 7 procent is voor het schrappen van banen.

Frank Hoekstra, Business Services Manager bij Synstar, zegt over de resultaten: "IT-managers zijn er in de afgelopen 12 maanden achtergekomen dat het investeren in IT, uitsluitend om de kosten te verlagen, een kortzichtige benadering is. Het is verder niet verwonderlijk dat ze zich zorgen maken over hun functie, omdat hun strategie niet in lijn is met die van de rest van het bedrijf, waar het nog wel gaat om kostenbesparingen. 58 procent is het erover eens dat het uitbesteden van bepaalde IT-functies aan een managed services provider kan helpen om meer te doen met minder. De bedrijven dringen dan niet alleen de kosten terug, maar maken ook mensen en middelen vrij om een strategie te ontwikkelen en meer zakelijk voordeel mogelijk te maken."

Hoekstra vervolgt: "Het is zorgelijk dat veel IT-managers nog steeds geen ROI meten. Zij moeten vanaf het begin helderheid hebben of de investeringen wel of geen financieel voordeel opleveren. Wanneer investeringen waarde toevoegen doordat ze de stabiliteit van de IT-infrastructuur en de processen verbeteren, maar geen directe ROI opleveren, dan moet dat helder gecommuniceerd worden aan management en andere onderdelen van het bedrijf."

# # #

Noot voor de redactie (

Ingezonden persbericht